VV8BP_VA1 Art Project 1

Faculty of Education
Autumn 2013
Extent and Intensity
0/3/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Bc. Marta Kovářová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Susan Maly (seminar tutor)
Mgr. Jana Reichel (seminar tutor)
Mgr. Hana Marvanová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D.
Department of Art - Faculty of Education
Contact Person: Dagmar Kafoňková
Supplier department: Department of Art - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
VV8BP_VA1/01: Tue 14:50–17:25 učebna 15, M. Kovářová
VV8BP_VA1/02: Thu 7:30–10:05 učebna 15, M. Kovářová
VV8BP_VA1/03: Tue 10:15–12:50 učebna 15, M. Kovářová
VV8BP_VA1/04: Wed 9:20–11:55 učebna 15, M. Kovářová
VV8BP_VA1/05: No timetable has been entered into IS. S. Maly
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The purpose of the course is to gain the basic informations about the action art. Define the basic conceptions. Realization of individual or group projects.
Syllabus
  • Art and art-historical context of events "Scenario" of action Documentation of the project Presentation possibilities Limits - realizable and unrealizable projects Possibilities of its use for teachers on different types of schools
Literature
    recommended literature
  • Rezek, P. Tělo, věc a skutečnost v současném umění. Praha: 1983. 240 s.
  • HORÁČEK, Radek, Zbyněk FIŠER and Vladimír HAVLÍK. Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu (Among words, action, picture - a contribution to the interdisciplinarity of the creative process). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 208 pp. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 146. ISBN 978-80-210-5389-2. info
  • MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. Photo by H. Pospíšilová. V Olomouci: Votobia, 1999. 269 s. ISBN 80-7198-351-9. info
  • CHALUPECKÝ, Jindřich. Na hranicích umění :několik příběhů. V Praze: Prostor, 1990. 158 s., [2. ISBN 80-85190-06-0. info
Teaching methods
Action and interaction of "own skin" Intervention in school, private and public space Consultation
Assessment methods
Preparation of individual or group event Realization Adequate documentation and presentation
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2013, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2013/VV8BP_VA1