VV8MP_A2 Atelier 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/3/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Jana Francová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Havlík (cvičící)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD. (cvičící)
Hana Novotná, Ph.D., M.A. (cvičící)
Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D. (cvičící)
MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (cvičící)
doc. ak. soch. Jiří Sobotka (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VV8MP_A2/01: St 17:00–19:50 kancelář vyučujícího, P. Noga
VV8MP_A2/02: St 17:00–19:50 učebna 15, V. Havlík
VV8MP_A2/03: St 17:00–19:50 učebna 13, J. Francová
VV8MP_A2/04: St 17:00–19:50 učebna 16, P. Kamenický
VV8MP_A2/05: St 17:00–19:50 učebna 18A, O. Navrátil
VV8MP_A2/06: St 17:00–19:50 učebna 14, M. Smetana
VV8MP_A2/07: St 17:00–19:50 učebna 9, B. Rozbořil
VV8MP_A2/08: St 17:00–19:50 učebna 18B, H. Stehlíková Babyrádová
VV8MP_A2/09: St 17:00–19:50 graf. dílna, J. Nedomová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student se zaměří na jeden výtvarný obor a zpracuje projekt podle zadání vybraného pedagoga. Forma výuky: individuálního zadání a konzultace. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí činnost a kreativitu studentů.
Osnova
 • Student se zaměří na jeden výtvarný obor a zpracuje projekt podle zadání vybraného pedagoga. Forma výuky: individuálního zadání a konzultace. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí činnost a kreativitu studentů.
Literatura
 • ZHOŘ, Igor. Výtvarná výchova v projektech. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1997. 87 s. ISBN 80-85808-49-8. info
 • ZHOŘ, Igor. Výtvarná výchova v projektech. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1996. 87 s. ISBN 80-85808-30-7. info
 • ZHOŘ, Igor. Oleg Sus a Křížovnická škola. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. ISBN 80-210-0122-5. info
 • ZHOŘ, Igor. Úvaha nad komplexní estetickou výchovou. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994. ISBN 80-704207-9-0. info
 • ZHOŘ, Igor. Vysoká škola výtvarných umění - brněnský sen a skutečnost. Brno: Moravská galerie, 1994. ISBN 80-7027-007-1. info
 • ZHOŘ, Igor. Princip seriality aneb standardizace jedinčného. Brno: Moravská galerie, 1993. ISBN 80-7027-026-8. info
 • ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 165 s. ISBN 8004255558. info
 • ZHOŘ, Igor. Klíče k sochám : čtení o sochách a sochařích. Praha: Albatros, 1989. info
 • ZHOŘ, Igor. Historie výtvarných škol v Brně a jejich podíl na umělecké situaci města v posledních šesti desítiletích. 1967. 292 s. info
Výukové metody
Individuální konzultace, projekt.
Metody hodnocení
písemná nebo ústní obhajoba semestrální práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/VV8MP_A2