VV8MP_EST2 Estetika 2

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Adam Franc (přednášející)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen rozumět pojmu krásno jako estetické a axiologické kategorii, obecné a hudební estetice a teorii umění v kontextech vývoje těchto disciplín.
Osnova
 • Problematika krásna v kontextu dějinného vývoje umění.
 • Krásno jako axiologická kategorie.
 • Problematika pseudohodnot, specifika masové kultury.
 • Vývoj teorie umění.
 • Vztah estetiky a teorie umění.
 • Přehled vývoje estetiky se zřetelem k filozofii umění.
 • Specifika estetiky hudby a výtvarného umění.
Literatura
  povinná literatura
 • CHALUMEAU, Jean-Luc. Přehled teorií umění : / :[přehled filozofie a historie umění a kritiky]. Edited by Pierre Brunel, Translated by Helena Beguivinová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 122 s. ISBN 80-7178-663-2. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Strukturální estetika. Vyd. 2., přeprac. Brno: Host, 2001. 210 s. ISBN 80-7294-027-9. info
 • MORPURGO-TAGLIABUE, Guido. Současná estetika : L'Esthétique contemporaine (Orig.). Translated by Zdena Plošková - Miloš Jůzl, Edited by Miloš Jůzl. 1. vyd. Praha: Odeon, 1985. 552 s. info
 • VOLEK, Jaroslav. Základy obecné teorie umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. info
 • GILBERTOVÁ, Katharine Everett a Helmut KUHN. Dějiny estetiky [Gilbertová, 1965]. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1965. 502 s. info
  doporučená literatura
 • POLEDŇÁK, Ivan. Hudba jako problém estetiky. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2006. 287 s. ISBN 8024612151. info
 • EGGEBRECHT, Hans Heinrich. Hudba a krásno. Translated by Jarmila Gabrielová. Vyd. 1. Praha: NLN, 2001. 219 s. ISBN 80-7106-479-3. info
 • KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Vyd. 2., rozš. Praha: Torst, 2000. 292 s. ISBN 80-7215-128-2. info
 • VOLEK, Jaroslav. Kapitoly z dějin estetiky. 1, Od antiky k počátku 20. století. 2. vyd. Praha: Panton, 1985. 312 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuse, srovnávací analýza.
Metody hodnocení
Absolvování závěrečného zkouškového testu.
Navazující předměty
Informace učitele
STUDIJNÍ LITERATURA: FUKAČ, J. Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína. Brno : MU, 2001. KULKA, T. Umění a kýč. Praha : TORST, 1994. VIČAR, J.; DYKAST, R. Hudební estetika. Praha : HAMU, 2001. VOLEK, J. Kapitoly z dějin estetiky. Praha : Panton, 1985. ZICH, J. Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha : Supraphon, 1987. EGGEBRECHT, H.H. Hudba a krásno. Praha : NLN, 2001 GILBERTOVÁ, K. E.; KUHN, H. Dějiny estetiky. Praha : SKNLU, 1965. HANSLICK, E. O hudebním krásnu. Praha 1973. HENCKMANN, W. LOTTER, K. Estetický slovník. Praha : Svoboda, 1995. CHVATÍK, K. Strukturální estetika. Praha : Victoria Publishing, 1995. JIRÁNEK, J. Tajemství hudebního významu. Praha : ČSAV, 1979. LISSA, S. Nové studie z hudební estetiky, Praha : 1982. MORPURGO-TAGLIABUE, G. Současná estetika. Praha : Odeon, 1985. ZICH, O. Estetické vnímání hudby. Praha : Supraphon, 1981. ZUSKA, V. a kol. Estetika na křižovatce humanitních disciplín. Praha : Karolinum, 1997.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/VV8MP_EST2