VV8MP_SDU3 Seminář k dějinám umění 3

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Student má přehled o vývoji umění od pravěku po současnost.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student rozumí základním charakteristikám mimoevropského umění, užitého umění, tvorby specifických skupin.
Výstupy z učení
Student je schopen vhodně didakticky transformovat tyto poznatky pro potřeby konkétní výukové praxe.
Osnova
  • 1. Vybraná témata z dějin mimoevropského umění. 2. Vybraná témata z dějin užitého umění. 3. Umění a tvorba specifických skupin. 4. Didaktická transformace poznatků dějin umění pro potřeby pedagogické praxe ve výtvarné výchově.
Literatura
  • Barok a rokoko : dějiny odívání (Variant.) : Dějiny odívání., Barok a rokoko. info
  • Renesance : 15. a 16. století : dějiny odívání (Variant.) : Dějiny odívání., Renesance : 15. a 16. století. info
  • Starověk : dějiny odívání (Variant.) : Dějiny odívání., Starověk. info
  • Středověk : dějiny odívání (Variant.) : Dějiny odívání., Středověk. info
  • Dějiny užitého umění : vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby. Edited by Noël Riley. Praha: Slovart, 2004. 544 s. ISBN 8072095498. info
  • MORANT, Henry de. Dějiny užitého umění : od nejstarších dob po současnost [1-6928]. Praha: Odeon, 1983. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuze, prezentace
Metody hodnocení
ústní zkouška
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/warts/dvkultur.htm
http://www.ped.muni.cz/warts
Další komentáře
Předmět je vyučován naposledy.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/VV8MP_SDU3