VV8MP_VP1 Výuková praxe 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/1. praxe. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Hájková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Kafoňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student se seznámí s praktickou částí fungování instituce a tyto znalosti následně uplatní ve své vlastní praxi.
Student bude schopen pomáhat učiteli při výuce výtvarné výchovy.
Student bude schopen realizovat v hodině výtvarné výchovy vlastní aktivitu.
Výstupy z učení
Student se seznámí s praktickou částí fungování instituce a tyto znalosti následně uplatní ve své vlastní praxi.
Student bude schopen pomáhat učiteli při výuce výtvarné výchovy.
Student bude schopen realizovat v hodině výtvarné výchovy vlastní aktivitu.
Osnova
  • 1. náslechy a pomoc učiteli v hodinách VV
  • 2. konzultace vlastních aktivit s učitelem
  • 3. realizace vlastních aktivit ve výuce VV pod dohledem učitele
Literatura
  • DAVID, Jiří. Století dítěte a výzva obrazů : (eseje). 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 351 s. ISBN 9788021045934. 2008. info
  • BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna. 1. vyd. Praha: Triton, Nakladatelství MU. 290 s. Spisy Pedagogické fakulty MU č. 96. ISBN 80-7254-705-4. 2005. info
Výukové metody
Praxe v instituci, konzultace s učitelem v instituci, konzultace
Metody hodnocení
- účast na 12 hodinách VV
- realizace 3 vlastních aktivit v hodině VV, samostatné vedení těchto hodiny pod dohledem učitele
- zpracování těchto hodin do formy prezentace, která se po slovní obhajobě odevzdá z flash disku na termínu zápočtu ve zkouškovém období

Náležitosti prezentace:
- představení školy a třídy, kde byla praxe realizována
- představení 9 náslechových aktivit (hodin) s fotodokumentací
- představení 3 vlastních aktivit s fotodokumentací
- reflexe výukového stylu učitele, praktického průběhu náslechových hodin
- reflexe vlastní aktivity
- závěrečná reflexe celé praxe
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/warts/praxe/web_praxe_2008/index.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/VV8MP_VP1