VVm004 Ateliér 1

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MgA. Jana Francová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Vladimír Havlík (cvičící)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (cvičící)
MgA. Bc. Marta Kovářová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VVm004/01: Po 8:00–10:50 učebna 18B, P. Kamenický
VVm004/02: St 8:00–10:50 učebna 18B, J. Francová
VVm004/03: St 10:00–12:50 kancelář vyučujícího, O. Navrátil
VVm004/04: St 8:00–10:50 učebna 18A, M. Kovářová
VVm004/05: St 10:00–12:50 4016, B. Rozbořil
VVm004/06: St 8:00–10:50 kancelář vyučujícího, V. Havlík
VVm004/07: St 10:00–12:50 učebna 18A, R. Horáček
VVm004/08: St 10:00–12:50 učebna 18B, H. Stehlíková Babyrádová
VVm004/09: St 8:00–10:50 kancelář vyučujícího, J. Nedomová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
- Rozšíření praktické výuky v navazující magisterské formě studia ve všech výtvarných disciplínách je zaměřeno na rozvoj kreativity, autorských dispozic a pracovních procesů v individuálně vybraných oblastech tvorby. Ateliér slouží zejména jako podpora přípravy prakticky vedených závěrečných prací, ovšem umožňuje také rozvíjet didaktické kompetence studentů v návaznosti na vlastní tvůrčí aktivity a pedagogické preference.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen v návaznosti na zvolené téma autorského projektu:
- vlastního tvůrčího výkonu
- orientovat se v technologických postupech, materiálu a odborné literatuře
- interpretovat svůj autorský projekt
- uvažovat o aplikaci výtvarně vyjadřovacích prostředků do své oborové odborné praxe
Osnova
 • stanovení okruhu témat
 • individuální výběr a formulace projektu na základě předloženého portfolia
 • sběr dat, hledání inspiračních zdrojů, realizace souboru přípravných prací a skic, které ověří stupeň připravenosti
 • finální zadání tématu
 • realizace individuálního projektu
Literatura
  povinná literatura
 • Obsese. Edited by Vladimir 518, Photo by Tomáš Souček. Vydání první. V Praze: Yinachi, 2015. 505 stran. ISBN 9788090473584. info
 • CÍSAŘ, Karel. Abeceda věcí : poznámky k modernímu a současnému umění. Vydání první. Praha: UMPRUM, 2014. 254 stran. ISBN 9788086863702. info
 • POSPISZYL, Tomáš. Asociativní dějepis umění : poválečné umění napříč generacemi a médii (koláž, intermediální a konceptuální umění, performance a film). Vydání první. Praha: Tranzit.cz, 2014. 207 stran. ISBN 9788087259283. info
 • LINDAUROVÁ, Lenka. Mezera : mladé umění v Česku 1990-2014. Vydání první. V Praze: Společnost Jindřicha Chalupeckého, 2014. 542 stran. ISBN 9788090531734. info
  doporučená literatura
 • České ateliéry: 71 umělců současnosti. (2005). České ateliéry: 71 umělců současnosti (1. vyd.). Praha: Art CZ.
 • OBRIST, Hans Ulrich. Stručná historie kurátorství. V českém jazyce vydání p. Kutná Hora: GASK - Galerie Středočeského kraje, 2012. 201 stran. ISBN 9788070561676. info
 • KANDINSKY, Wassily. O duchovnosti v umění. Edited by Petr Wittlich, Translated by Anita Pelánová. Vyd. 2., nezměn. Praha: Triáda, 2009. 133 s. ISBN 9788087256084. info
 • Mít a být : sběratelství jako kumulace, recyklace a obsese. Edited by Martina Pachmanová, Translated by Lucie Vidmar - Josef Fulka. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2008. 223 s. ISBN 9788086863252. info
Výukové metody
Forma ateliérové výuky umožní studentům intenzivní práci na individuálně zadaných tématech, průběžnou kontrolu realizace projektu a v případě potřeby jeho transformaci a přesah do dalších fází studia.
Metody hodnocení
Průběžný sběr dat, intenzivní komunikace a vlastní tvůrčí realizace zvolených projektů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/VVm004