VVm005 Autorský projekt 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
MgA. Jana Francová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Vladimír Havlík (cvičící)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící), Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD. (cvičící)
doc. Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D. (cvičící)
MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (cvičící)
doc. ak. soch. Jiří Sobotka (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Autorský projekt představuje zejména prostor pro samostatnou práci zaměřenou na využití vlastní umělecké kreativity, která je propojená s určitou cílovou skupinou (dětmi, hendikepovanými lidmi, dospělými, seniory, psychotiky, mentálně postiženými atd.). Jde o přípravu na vytvoření fiktivního nebo reálného výtvarně-intermediálního projektu, jehož iniciátorem je sám student (studentka) a který je iniciován autorem projektu. Cílem disciplíny je nabídnout studujícím knižní a elektronické zdroje z oblastí umění a společenských věd, které by je mohly inspirovat k autentické umělecko-pedagogické aktivitě.
Výstupy z učení
Projekt – návrh, který může být zčásti realizován. Originální pedagogicko-umělecký projekt.
Osnova
  • 1. Umělecko-pedagogický projekt 2. Participace v umění a ve výchově 3. Kolaborující výtvarní umělci 4. Současné výtvarné umění a teorie výtvarné výchovy
Literatura
  • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Trasy : výzkum historických a inovativních aspektů umění a edukace. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 255 stran. ISBN 9788021075443. info
Výukové metody
přednáška, diskuse
Metody hodnocení
obhajoba projektu
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/VVm005