VVm012 Teorie umění 1

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studující se seznamují se základními definicemi a terminologií a osvojují si poznatky o hlavních vývojových proudech v teorii umění.
Výstupy z učení
Student si osvojí poznatky o podstatě oboru, zná základní terminologii, osobnosti, metodologické koncepty a vývojové etapy teorie umění.
Osnova
  • • Teorie umění jako součást teoretického myšlení antického starověku • Marabilia, ekfrasis, cestopisy a počátky popisů a interpretací uměleckých děl • Receptáře a popisy technologií v renesanci a osvícenství • Životy slavných – biografický koncept teorie • Zrod teorie umění v 19. století – Vídeňská škola • Erwin Panofsky a Ernst Gombrich • Postmoderna a její představitelé
Literatura
  • Kroupa, J. (1996). Školy dějin umění: metodologie dějin umění (1. vyd.). Brno: Masarykova univerzita.
  • Pospiszyl, T. (Ed.). (1998). Před obrazem: antologie americké výtvarné teorie a kritiky (1. vyd.). Praha: OSVU.
  • Murphy, R. (2010). Teoretizace avantgardy: modernismus, expresionismus a problém postmoderny. Brno: Host.
  • Kesner, L. (1997). Vizuální teorie: současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. Jinočany: H.
Výukové metody
teoretická příprava, zpracování literatury
Metody hodnocení
• Zpracování komentovaného konspektu z aktuální cizojazyčné literatury
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/VVm012