VVm016 Teorie umění 2

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studující si osvojují poznatky o aktuálních teoretických konceptech v české i zahraniční uměnovědné literatuře.
Výstupy z učení
Student se orientuje v teoretických konceptech posledních čtyř desetiletí, zná významné osobnosti světové i české teorie umění. Z českého prostředí zná základní osobnosti, které teoretické koncepty uvádějí do praxe jako kurátoři výstav.
Osnova
  • • Výtvarné umění jako sociální a sociologický problém • Interpretace výtvarného díla jako akt sociální komunikace • Tvorba katalogového textu jako teoretického konceptu výstavy • Osobnosti současné teorie se sociálními přesahy (Slavoj Žižek aj.) • Aktuální výstavy a formování teoretických konceptů v umění
Literatura
  • Kroupa, J. (1996). Školy dějin umění: metodologie dějin umění (1. vyd.). Brno: Masarykova univerzita.
  • Murphy, R. (2010). Teoretizace avantgardy: modernismus, expresionismus a problém postmoderny. Brno: Host.
  • Kesner, L. (1997). Vizuální teorie: současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. Jinočany: H.
  • Pospiszyl, T. (Ed.). (1998). Před obrazem: antologie americké výtvarné teorie a kritiky (1. vyd.). Praha: OSVU.
  • Bourriaud, N. (2004). Postprodukce: kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. Praha: Tranzit.
Výukové metody
teoretická příprava, práce s odbornými zdroji
Metody hodnocení
Zpracování komentovaného konspektu z aktuální cizojazyčné literatury.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/VVm016