VY3DC_MVZC Metodiky volitelných zájmových činností

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
40 hodin. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radka Pavlíčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (přednášející)
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Trávníček (cvičící)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VY3DC_MVZC/01: So 5. 10. 9:00–12:50 učebna 19, So 12. 10. 9:00–13:50 učebna 19, So 2. 11. 9:00–13:50 učebna 19, So 9. 11. 9:00–13:50 učebna 19, So 30. 11. 15:00–19:50 učebna 19, So 14. 12. 9:00–12:50 učebna 33, So 4. 1. 9:00–13:50 učebna 19, So 11. 1. 9:00–13:50 učebna 19, M. Pavlovská
VY3DC_MVZC/02: So 5. 10. 9:00–12:50 učebna 16, So 12. 10. 9:00–13:50 učebna 16, So 2. 11. 9:00–13:50 učebna 16, So 9. 11. 9:00–13:50 učebna 16, So 30. 11. 15:00–19:50 učebna 16, So 14. 12. 9:00–12:50 učebna 16, So 4. 1. 9:00–13:50 učebna 16, So 11. 1. 9:00–13:50 učebna 16, R. Pavlíčková
VY3DC_MVZC/03: So 5. 10. 9:00–12:50 učebna 33, So 12. 10. 9:00–13:50 učebna 33, So 2. 11. 9:00–13:50 učebna 33, So 9. 11. 9:00–13:50 učebna 33, So 30. 11. 15:00–19:50 učebna 33, So 14. 12. 9:00–12:50 učebna 41, So 4. 1. 9:00–13:50 učebna 33, So 11. 1. 9:00–13:50 učebna 33, J. Vrbas
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Metodiky volitelných zájmových činností. Seznámení se základními pojmy estetiky a estetické výchovy společně s vybranými úseky z dějin estetického myšlení. Základní charakteristika jednotlivých kulturně historických období od antiky až k postmoderně. Definovat, získat, resp. zdokonalit a v praxi využít - základní pohybové dovednosti, - technicko-taktické vědomosti z oblasti pohybových a sportovních aktivit vhodných pro volný čas dětí, mládeže a dospělých, - optimalizovat tělesnou zdatnost studenta.
Osnova
 • 1. Estetická výchova - obecná charakteristika a cíle 2. Metodické aspekty integrace základních druhů umění 3. Vznik a charakteristika Estetiky jako společenskovědní disciplíny 4. Estetický objekt,estetické prožívání a ozvláštnění světa 5. Estetická kategorie krásy.Řeč uměleckého a logického mozku 6. Osobnost H.Reada a jeho přínos pro Estetickou výchovu 7. Výchova prostřednictvím umění.Metoda animace 8. Antický ideál kalokagathie a současnost 9. Obecná charakteristika kýče.Vznik,etymologie a druhy kýče 10.Esteticko-etická afektnost kýče a její vliv na člověka 11.Estetika,estétství a snobismus 12.Móda jako výraz interiority člověka.Stylizace 13.Móda a vkus.Přiměřenost a vhodnost 14.Význam barev v životě člověka.Symbolika barev v evropském kulturně- historickém kontextu 15.Charakteristika vnímání přírodní krásy v dějinách 16.Obecná charakteristika moderního umění 17.Hlavní rysy moderního umění.Osobnost J.Ruskina 18.Typologie dětské kresby podle H.Reada.Inspirující vliv dětské kresby-J.Dubuffet 19.Praktický vkus a dnešek.Osobnost B.Markalouse 20.Význam a nutnost Estetické výchovy pro dnešek Základní dovednosti a vědomosti z atletiky. Základní dovednosti a vědomosti z gymnastiky. Základní dovednosti a vědomosti z pohybových a sportovních her. Základní dovednosti a vědomosti z vodních sportů. Základní dovednosti a vědomosti z netradičních pohybových činností a her. Základní dovednosti a vědomosti z oblasti kompenzačních cvičení. Základní dovednosti a vědomosti z oblasti sportů a pohybových aktivit v přírodě. Aerobik, kondiční cvičení s hudbou. Zdravotně kompenzační cvičení. Specifická cvičení zdravotně oslabených.
Literatura
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 92 s. 1. dotisk. ISBN 978-80-210-3067-1. info
 • PTÁČKOVÁ, Brigita a Karel STIBRAL. Estetika na dlani. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2002. 150 s. ISBN 80-85839-79-2. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika pre každého. druhé. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešově, 2006. 106 s. Rocepo. ISBN 80-8045-430-2. info
 • BUCHTOVÁ, Magdalena. Základy estetiky. Brno: Akademické nakl. CERM, 1996. 6 s. ISBN 80-7204-002-2. info
 • MILER, Tomáš. Plavání : plavecké dovednosti, technika plaveckých způsobů, kondiční plavání, šnorchlování. Edited by Irena Čechovská. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 130 s. ISBN 8024790491. info
 • BUCHTOVÁ, Magdalena. Pojetí krásy v antice. první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. 18 s. ISBN 80-7204-184-3. info
 • HÁLKOVÁ, Jitka. Zdravotní tělesná výchova : speciální učební texty. I. část - obecná. 2. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2001. 120 s. : i. info
 • MÍČKO, Miroslav. Umění nebo život : rozhovory a vyznání. Vyd. 1. V Praze: Nakladatelství Národní práce, 1944. 176 s. info
 • MÍČKO, Miroslav. Testament Mistra Wu. Vyd. 2., v Kovalamu 1. Praha: Kovalam, 1997. 109 s. ISBN 80-901825-4-2. info
 • KREJČÍ, Milada. Jóga, učení a hra dětí od 5 let. Vydání první. Olomouc: Hanex, 1993. 82 stran. ISBN 809009256X. info
 • MAZAL, Ferdinand. Pohybové hry a hraní. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2000. 292 s. ISBN 80-85783-29-0. info
 • CAILLOIS, Roger. Zobecněná estetika : L'esthétique généralisée (Orig.) : Les impostures de la poésie (Orig.) : Méduse et Cie (Orig.) : Le mythe et l'homme (Orig.) : Soleils inscrits (Orig.). Edited by Miroslav Míčko, Translated by Miroslav Míčko - Stanislav Jirsa. 1. vyd. Praha: Odeon, 1968. 258 s., [2. info
 • ROTH, Gabrielle a John LOUDON. Mapy extáze :učení městské šamanky. 1. české vyd. Praha: Radost, 1993. 165 s. ISBN 80-85189-18-6. info
 • CAMERON, Julia. Umělcova cesta : duchovní cesta k vyšší kreativitě. Vyd. 1. Praha: Triton, 2000. 233 s. ISBN 8072541412. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Duchovno v umění. In Duchovnosť v modoch viery, nádeje a lásky. první. Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica: Fakulta Humanitných vied, Slovenská republika, 2002. s. 87-92, 6 s. ISBN 80-8055-585-0. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Arteterapie. In Psychlogie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. první. Brno: Doplněk, 1999. s. 221-227. ISBN 80-7239-034-1. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Etické a právní otázky současné kultury a umění. In Lidská práva v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 166-171, 6 s. ISBN 80-210-3034-8. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Některé současné tendence v kultuře a umění. In Demokracie a Evropa v době globalizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 218-223, 6 s. ISBN 80-210-3301-0. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Kultura jako výchova k lidskosti a tvořivému životu. In Základy estetiky a kultury. první. Brno: Akademické nakl. CERM, 1996. s. 7-17. ITEM. ISBN 80-7204-002-2. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Jeden z problémů etické orientace na základní škole. In Orientace české základní školy. první. Brno: MU,Centrum pedagogického výzkumu PedF, 2005. s. 54-59, 6 s. ISBN 80-210-3870-5. URL info
 • RYBÁŘ, Radovan. Učitelé a zenistická pedagogická metoda jako prevence psycho-sociálního zdraví. In ŘEHULKA, Evžen. Učitelé a zdraví 6. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004. s. 679-690, 12 s. ISBN 978-80-7315-093-8. info
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická cvičení.
Metody hodnocení
Konzultace, aktivní účast, veřejná prezentace vybraného tématu, závěrečná ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/VY3DC_MVZC