VY3DC_UPPX Introduction to pedagogical practise

Faculty of Education
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Bc. Kateřina Štěpařová
Supplier department: Department of Social Education - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Practice allows students to choose an area, which is related to the theme of their bachelory work and potential research, which is it is part. Students test their possibilities and skills in area of free time pedagogic, in area of social work in various levels; students are in frame of practice involved in enviroment, where they can devote to various clientele as childrenm youthand adults, they can devote to clients from social handicaped enviroment, possibly they focuse on area of prevention of social pathologic phenomeons. An important part are written records about the practice, including the practice reflection and practice diary.
Learning outcomes
Students will be prepared to master the practice.
Syllabus
 • Free time or social practice, to extend skills of pedagogue in area of social communication, diagnostic, animation of freetime activities, etc. Rganisatio of freetime activities. Stays in nature with various groups of children, youth and adults. Summer activities focused on freetime.
Literature
 • KRÁLOVÁ, Jarmila. Sociální služby a příspěvek na péči. Edited by Eva Rážová. 2. vyd. Olomouc: ANAG, 2008. 374 s. ISBN 9788072634620. info
 • Sociální zabezpečení :státní sociální podpora, sociální péče, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, působnost v jednotlivých orgánech : podle stavu k 12.3.2007. Ostrava: Sagit, 2007. 256 s. ISBN 978-80-7208-625-2. info
 • WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální služby (Social care). In Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 138-154, 17 pp. ISBN 80-210-3623-0. info
 • VESELÁ, Jitka. Sociální služby poskytované seniorům v domácnostech. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 50, vi s. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Sociální služby pro seniory v městě Brně a jejich rozvoj. (The development of social services for the elderly in Brno). Brno: Magistrát města Brna, 2001. Studie. info
 • BÍZOVÁ, Helena. Poradenské a sociální služby pro osamělé matky s dětmi. Edited by Lenka Hloušková. 2000. 69 s., [19. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální služby a jejich hodnocení (Social Services and their Evaluation). Sociální politika, Česká republika: MPSV Praha, 2000, vol. 26, No 10, p. 12. ISSN 0049-0961. info
 • KONDROVÁ, Jiřina. Sociální služby v brněnském regionu. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 42 s. info
 • BJALKOVSKI, Christo and Ondřej FRÜHBAUER. Sociální služby v zemích Evropské unie. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. 37, 3 s. info
 • BAUMRUKOVÁ, Pavla. Obce, města, regiony a sociální služby. Edited by Ladislav Průša. Vyd. 1. Praha: Sociopress, 1997. 250 s., p. ISBN 80-902260-1-9. info
 • VESELÁ, Jitka and Lucie SLEZÁKOVÁ. Terénní sociální služby ve vybraných okresech. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1997. 44, iii s. info
 • DENSKÁ, Gertruda. Sociologické aspekty práce manželské poradny v Praze : sociální služby v manželství a rodině. 1971. [1], 115 s. info
Teaching methods
diary of reflectise
Assessment methods
In the course of practice the students will learn more about the facilities on the social pedagogy. The output is to be formed by a diary from the practice.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 2 hodiny.
Teacher's information
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1094
The course is also listed under the following terms Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2020/VY3DC_UPPX