VY3DC_VYZD Výchova ke zdraví

Pedagogická fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/0/7. 3 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se s aktuálními poznatky z oblasti podpory zdraví, se základními požadavky Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky a problematikou výchovy ke zdraví v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže.
Osnova
  • 1. Pojem zdraví, determinanty zdraví. 2. Program WHO Zdraví 21. 3. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky. 4. Vzdělávací dokumenty a výchova ke zdraví. 5. Programy podpory zdraví. 6. Zdravotní stav obyvatelstva ČR. 7. Problematika zdravého životního stylu. 8. Správná výživa. 9. Složení těla, nadváha a obezita. 10. Zdravotní následky kouření. 11. Zdravotně orientovaná pohybová aktivita.
Literatura
  • MUŽÍK, Vladislav, Martin FOREJT, Halina MATĚJOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Eva GOTTVALDOVÁ, Karolína HLAVATÁ, Alexandra KOŠŤÁLOVÁ, Lenka KUBRICHTOVÁ, Hana SOVINOVÁ a Leona ŠKALOUDOVÁ. Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. 152 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-156-0. info
  • HAVLÍNOVÁ, Miluše. Program podpory zdraví ve škole : rukověť projektu Zdravá škola. 2., rozš. vyd. Praha: Portál, 2006. 311 s. ISBN 8073670593. info
  • [1] Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2006. info
  • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vyd. 1. Stařeč: INFRA, 2005. 113 s. ISBN 8086666247. info
  • SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004. 48 s. ISBN 8087000005. info
  • HOLČÍK, Jan. Zdraví 21. Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie. Zdraví pro všechny ve 21. století. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2004. 160 s. ISBN 80-85047-33-0. info
  • Zdraví 21. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2003. 124 s. ISBN 8085047993. info
  • SVOBODOVÁ, Jarmila. Zdravá škola včera a dnes. Brno: Paido, 1998. 47 s. ISBN 80-85931-53-2. info
Výukové metody
přednáškový blok
Metody hodnocení
Seminární práce z oblasti výchovy ke zdraví dle zadání vyučujícího a volby studenta.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.