VZpB61 Ochrana člověka za mimořádných událostí

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Coufalová, DiS. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 26. 3. 8:00–13:50 učebna 27, Pá 9. 4. 8:00–13:50 učebna 21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty s jednotlivými mimořádnými událostmi, naučit studenty jednat v případě jakékoliv mimořádné situace, vědět, na kterou složku IZS se obrátit v případě nouze. Seznámení studentů s protipožární prevencí a poskytnutím adekvátní první pomoci. Dílčím cílem je také seznámení studentů s ochranou žáků a laické veřejnosti při evakuaci osob (evakuační zavazadlo, únikové východy v budovách, organizace evakuace osob) a ochraně majetku. V neposlední řadě je student připraven také na některé typy mimořádných událostí, které mohou nastat na základní škole.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student: - identifikovat mimořádnou situaci, rozumět jejímu nebezpečí a různým dalším jejím aspektům; - bude schopen ochránit sebe, případně svěřené osoby (děti), resp. udělat pro ochranu vše, co je v jeho možnostech; - bude znát základní principy první pomoci a laické krizové intervence;
Osnova
 • Obsah přednášek: 1. Pojem "mimořádná situace", klasifikace mimořádných situací. 2. Chování v případě mimořádné události, tísňová volání. 3. Integrovaný záchranný systém, struktura IZS 4. Principy první pomoci při hromadném zasažení obyvatel při mimořádné události 5. Specifika ochrany člověka při mimořádné události vzhledem k jejímu druhu 6. Požární prevence.
Literatura
  povinná literatura
 • https://www.hzscr.cz/
 • https://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2946
 • http://moodlinka.ics.muni.cz/enrol/instances.php?id=2814
  doporučená literatura
 • SVOBODA, Ivo a Radim VIČAR. Právo bezpečnosti a ochrany člověka. Určeno pro studenty oboru Učitelství praktického vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 104 s. ISBN 978-80-210-6004-3. info
 • MARTÍNEK, Bohumír. Ochrana člověka za mimořádných událostí: příručka pro učitele základních a středních škol. 2003. ISBN 80-86640-08-6. URL info
 • HORSKÁ, Viola, Dušan SLÁVIK a Eva MARÁDOVÁ. Ochrana člověka za mimořádných událostí : sebeochrana a vzájemná pomoc : text pro občanskou a rodinnou výchovu. První vydání. Praha: Fortuna, 2002. 39 stran. ISBN 8071688290. info
Výukové metody
Přednášky doplněné ilustrativními videozáznamy a odbornými videoprogramy, samostudium.
Metody hodnocení
Písemný znalostní test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/VZpB61