VZpVP2 První pomoc s prvky zážitkové pedagogiky

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–12:50 učebna 24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student: - ovládat teoreticky i prakticky ovládat problematiku první pomoci. Významným prvkem ve výuce první pomoci na katedře VkZ PdF MU je využití zážitkové pedagogiky.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:  teoreticky a prakticky ovládat první pomoc  reagovat v případě krizové situace  poskytnout adekvátní první pomoc  dbát na vlastní bezpečí a uvědomovat si rizika spojená s poskytováním první pomoci
Osnova
  • 1. 3 kroky první pomoci, vlastní bezpečnost 2. Přístup k bezvědomému 3. Kardiopulmonální resuscitace 4. První pomoc u krvácení 5. První pomoc u zlomenin 6. Dítě s alergií 7. První pomoc u neúrazových urgentních stavů (křečové stavy, alergie, CMP, infarkt, diabetes, náhlá příhoda břišní) 8. Učitel na výletě a škole v přírodě 9. Prevence úrazů 10. Webové stránky s problematikou první pomoci, jejich využití ve výuce na ZŠ. 11. Exkurze na ZSS JmK - dle možností
Literatura
    povinná literatura
  • https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps08/first_aid/web/index.html
    doporučená literatura
  • www.resuscitace.cz
Výukové metody
přednáška, praktický nácvik, exkurze (záchranná služba JmK - dle možností)
Metody hodnocení
závěrečný písemný test, demonstrace dovedností
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.