VZkM31 Didaktika výchovy ke zdraví 2

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání praktických zkušeností a dovedností potřebných pro metodickou způsobilost učitelů. Důraz je kladen na didaktickou transformaci a metodické přístupy k jednotlivým učebním tématům z oboru výchova ke zdraví. Součástí předmětu jsou realizace a rozbory vyučovacích pokusů studentů na základní škole jako východisko pro pedagogickou praxi v rámci studia.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
rozumí, vysvětlí a v praxi aplikuje základní poznatky z didaktiky výchovy ke zdraví
dokáže využít získané poznatky k reflektovanému metodickému výstupu
na podkladě didaktické analýzy učiva připraví i zhodnotí vyučovací jednotku
definuje specifické problémy vyučování výchovy ke zdraví na základní škole
definuje didaktické dovednosti učitele výchovy ke zdraví
Osnova
 • Obsah seminářů:
 • 1. Didaktická transformace témat dle RVP ZV. Standardy ve VkZ. 2. Mikrovyučování.
 • 3. Příprava a realizace výuky výchovy ke zdraví.
 • 4. Analýza a hodnocení hodiny výchovy ke zdraví.
Literatura
  povinná literatura
 • http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2812
 • www.rvp.cz
 • https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-vybrane_kapitoly_z_didaktiky_v.pdf
 • KREJČÍ, Milada. Výchova ke zdravému životnímu stylu. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2011. 192 s. ISBN 9788072389308. info
  doporučená literatura
 • SIEGLOVÁ, Dagmar. Konec školní nudy : didaktické metody pro 21. století. První vydání. Praha: Grada, 2019. 336 stran. ISBN 9788027122547. info
 • BROWN, Peter C., Henry L. ROEDIGER a Mark A. MCDANIEL. Nauč se to! : jak se s pomocí vědy efektivněji učit a více si pamatovat. Vydání první. Brno: Jan Melvil, 2017. 280 stran. ISBN 9788075550309. info
 • ČAPEK, Robert. Moderní didaktika : lexikon výukových a hodnoticích metod. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 604 stran. ISBN 9788024734507. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Jiří Foltýn. Šesté, rozšířené a př. Praha: Portál, 2013. 562 stran. ISBN 9788026203674. info
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. 416 s. ISBN 8073670542. info
Výukové metody
Teoretická příprava na didaktickou transformaci témat výchovy ke zdraví, mikrovyučování, diskuse v seminární skupině.
Metody hodnocení
Studenti vypracují 2 seminární práce – na základě předložených témat z RVP ZV a učebnic. Téma teoreticky a didakticky zpracují dle specifik oborové didaktiky. V odborné rozpravě dokáží aplikovat poznatky z didaktiky výchovy ke zdraví.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/VZkM31