VZkM43 Internacionalizace ve výchově ke zdraví

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student aktivně užívá cizí jazyk při komunikaci o výchově ke zdraví. Dokáže popsat hlavní cíle a obsah vzdělávacího oboru výchova ke zdraví v cizím jazyce.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: získá poznatky nebo zkušenosti s realizací výchovy ke zdraví v zahraničí (např. výuka výchovy ke zdraví v zahraničním základním vzdělávání, organizace ochrany a podpory zdraví v zahraničí aj.); je schopen aktivní komunikace v cizím jazyce v rámci oboru výchova ke zdraví;
Osnova
  • Student prokáže absolvování nejméně jedné z nabízených alternativ: účast na zahraničním studijním pobytu; absolvování studijního předmětu vyučovaného v cizím jazyce; absolvování výukové praxe vedené v cizím jazyce; aktivní účast a vystoupení v cizím jazyce na studentské konferenci; případně jinou adekvátní aktivitu;
Literatura
    povinná literatura
  • http://www.who.int/en/
Výukové metody
Slovní, názorně-demonstrační, praktické.
Metody hodnocení
Didaktický písemný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.