VZpB32 Krize v životě člověka

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Cílem předmětu je seznámit studenty s různými aspekty krize v životě člověka a zvládání krizových situací, a to v kontextu psychologie zdraví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu bude student:
- schopen porozumět různým psychologickým souvislostem psychické krize člověka
- schopen vysvětlit dynamiku krize i různé typy krizí dle různých kritérií
- znát základní principy laické krizové intervence a současně si bude vědom mezí laické krizové intervence.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student:
- schopen porozumět různým psychologickým souvislostem psychické krize člověka
- schopen vysvětlit dynamiku krize i různé typy krizí dle různých kritérií
- znát základní principy laické krizové intervence a současně si bude vědom mezí laické krizové intervence.
Osnova
 • Obsah semináře:
 • 1. Krize a její význam v životě člověka
 • 2. Typy krizí dle různých kritérií I. (krize tranzitorní a traumatické)
 • 3. Typy krizí dle různých kritérií II. (krize akutní a chronické)
 • 4. Typy krizí dle různých kritérií III. (krize zjevné a latentní)
 • 5. Typy krizí dle různých kritérií III. (krize individuální a komunitní)
 • 6. Průběh krize (specifická dynamika)
 • 7. Akutní reakce na krizi a posttraumatická stresová porucha
 • 8. Krize v různých souvislostech I. (krize a závislost)
 • 9. Krize v různých souvislostech II. (krize a psychické poruchy)
 • 10. Způsoby zvládání krizí, copingové strategie
 • 11. Možnosti a meze laické krizové intervence I.
 • 12. Možnosti a meze laické krizové intervence II. (ve školním prostředí)
Literatura
 • VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. 543 s. ISBN 9788073673420. info
 • ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krizová intervence pro praxi. Vydání 1. Praha: Grada, 2004. 197 stran. ISBN 8024705869. info
 • KAST, Verena. Krize a tvořivý přístup k ní : typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové intervence. Translated by Jana Vašková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 167 s. ISBN 807178365X. info
 • EIS, Zdeněk. Krize všedního dne. Vyd. 1. Praha: Grada, 1994. 121 s. ISBN 80-85424-56-8. info
Výukové metody
Teoretické příprava, průběžné zpracovávání seminárního úkolu s možností konzultování. Konkrétnější informace viz níže pod "INFORMACE UČITELE".
Metody hodnocení
Podmínkou absolvování předmětu je vypracování seminárního úkolu a jeho prezentování. Přesné, podrobné zadání najdou studenti ve studijních materiálech. Na seminárním úkolu pracují studenti samostatně v průběhu celého semestru.
Informace učitele
V návaznosti na teoretickou přípravu (samostudium) vypracuje student seminární úkol, ilustrující některý z aspektů psychické krize člověka, poté jej bude prezentovat na setkání, které proběhne v PÁTEČNÍM BLOKU. Přesné, podrobné zadání, veškeré instrukce a konkrétní termín pátečního bloku najdou studenti ve studijních materiálech pod položkou INFORMACE K PŘEDMĚTU, NÁMĚTY A INSTRUKCE K SEMINÁRNÍMU ÚKOLU; doplňující literaturu najdou rovněž ve studijních materiálech.

Další informace včetně námětů a instrukcí k seminárnímu úkolu najdou studenti v agendě "Studijní materiály" pod položkou INFORMACE K PŘEDMĚTU, NÁMĚTY A INSTRUKCE K SEMINÁRNÍMU ÚKOLU.

Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.