VZpB44 Prevence chronických neinfekčních chorob

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/2. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 11:00–11:50 učebna 34
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VZpB44/01: Čt 12:00–12:50 učebna 34, J. Slaná Reissmannová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je edukace v oblasti chronických neinfekčních chorob. Součástí výuky je také simulace, která umožňuje prožitek fyzických změn (sehnutí zad, omezení sluchu, omezení zraku, ztuhnutí kloubů, svalová slabost) doprovázejících stáří a zároveň vede k větší empatii k lidem v seniorském věku.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student: formulovat hlavní aktuální problémy z oblasti lidského zdraví, jeho ochrany a podpory se zaměřením na problematiku chronických neinfekčních chorob a prevence syndromu stáří; revidovat své dosavadní znalosti; aktivně vyhledávat nové informace a kriticky je hodnotit; posoudit své rizikové chování a aktivně se podílet na zlepšení svého životního stylu;
Osnova
 • Obsah semináře: 1. – 4.: Chronické neinfekční choroby a jejich prevence (prevence kardiovaskulárních chorob, metabolického syndromu, onkologických onemocnění, alergií) 5. – 8.: Prevence syndromu stáří (prevence osteoporózy, sarkopenie, inkontinence, porucha paměti) 9. – 12.: Programy podpory zdraví Obsah cvičení: 1. Simulace syndromu stáří 2. Student zpracuje seminární práci na vybrané téma a prezentuje ho ve výuce. Další podmínkou je účast na exkurzi, spolupráce s odborníky z praxe (např. Mammahelp).
Literatura
  povinná literatura
 • www.starneme-uspesne.cz
 • http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2294
 • www.szu.cz
 • Manuál prevence v lékařské praxi: souborné vydání. Edited by Kamil Provazník. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1998. 622 s. ISBN 8070710802.
  doporučená literatura
 • KOTULÁN, Jaroslav a Drahoslava HRUBÁ. Preventivní lékařství: učební text pro lékařské fakulty. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 207 s. ISBN 80-210-0563-7.
 • KOTULÁN, Jaroslav, Drahoslava HRUBÁ a Vladimír BENCKO. Preventivní lékařství: učební text pro lékařské fakulty. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 285 s. ISBN 80-210-0336-7.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a samostatné práce.
Metody hodnocení
Student prokáže při zkoušce znalosti z dané problematiky a vypracuje seminární práci na vybrané téma.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/VZpB44