Vi6001 Seminář k učitelské praxi 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0.5/0. 3x90 minut při Učitelské praxi 2 a 2x135 minut při Učitelské praxi 3. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Hájková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Ovčáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Vi6001/01: Po 18. 3. 16:00–17:50 učebna 53, Po 8. 4. 16:00–17:50 učebna 53, Po 29. 4. 16:00–17:50 učebna 53, L. Hájková, J. Ovčáčková, H. Stehlíková Babyrádová
Vi6001/02: Po 25. 3. 16:00–17:50 učebna 53, Po 15. 4. 16:00–17:50 učebna 53, Po 6. 5. 16:00–17:50 učebna 53, L. Hájková, J. Ovčáčková, H. Stehlíková Babyrádová
Předpoklady
! NOWANY ( Fy6001 Seminář k učitelské praxi 2 , HL6001 Seminář k učitelské praxi 2 , HV6001 Seminář k učitelské praxi 2 , CH6001 Seminář k učitelské praxi 2 , KL6001 Seminář k učitelské praxi 2 , OV6001 Seminář k učitelské praxi 2 , AJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 , Bi6001 Seminář k učitelské praxi 2 , CJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 , De6001 Seminář k učitelské praxi 2 , FJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 , Kv6001 Seminář k učitelské praxi 2 , MA6001 Seminář k učitelské praxi 2 , NJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 , RJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 , RV6001 Seminář k učitelské praxi 2 , SP6001 Seminář k učitelské praxi 2 , TE6001 Seminář k učitelské praxi 2 , VV6001 Seminář k učitelské praxi 2 , Ze6001 Seminář k učitelské praxi 2 )
!NOWANY(Fy6001,HL6001,HV6001,CH6001,KL6001,OV6001,AJ6001,Bi6001,CJ6001,De6001,FJ6001,Kv6001,MA6001,NJ6001,RJ6001,RV6001,SP6001,TE6001,VV6001,Ze6001).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 52 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Smyslem předmětu je poskytnout studentům prostor pro reflexi zkušeností z vlastní pedagogické praxe realizované v rámci předmětu Učitelské praxe 2 a Učitelská praxe 3 a pomoci jim prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti ve vztahu ke své učitelské praxi. Způsob vedení semináře je inspirován konceptem tzv. reflektujících týmů, který se vyznačuje spoluprací více odborníků z různých oblastí. Výuku proto zajišťuje oborový didaktik spolu s pedagogem či psychologem. Do výuky budou zváni také vybraní cviční učitelé. Na konci předmětu student bude: 1) lépe uchopovat podstatné aspekty pedagogických situací a otázek, které byly předmětem diskuse v semináři – s ohledem na průběh diskusí v semináři dokáže např. pojmenovat a vyhodnotit rozdíly mezi různými způsoby didaktické transformace učiva; 2) cíleně využívat reflexi (a sebereflexi) jakožto nástroj profesního učení – dokáže např. vysvětlit silné a slabé stránky svého pedagogického (a specificky didaktického) výkonu a navrhnout konkrétní opatření pro jejich další pozitivní rozvoj.
Osnova
  • • skupinová práce s pedagogickým (reflektivním) deníkem • skupinová práce s profesním portfoliem • osvojování reflexe a sebereflexe jakožto nástroje profesního učení se zřetelem k oborově didaktickému aspektu práce učitele
Literatura
  • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 237 s. ISBN 978-80-210-6681-6. info
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
  • KORTHAGEN, F. A. J. a Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008, xvi, 312. ISBN 9780805839814. info
  • PÍŠOVÁ, Michaela. Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. první. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2005, 231 s. Monografica. ISBN 80-7194-744-X. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004, 155 s. ISBN 8071789658. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995, 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
  • SCHÖN, Donald A. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass, 1987, xvii, 355. ISBN 1555422209. info
Výukové metody
• různé formy skupinové diskuse; • práce s reflektivními deníky a profesním portfoliem.
Metody hodnocení
• aktivní účast v semináři (80%); • průběžné plnění úkolů a jejich odevzdání v dohodnutých termínech (reflektivní deník a profesní portfolio).
Informace učitele
Jednooboroví studenti si tento předmět zapisují během studia dvakrát, poprvé spolu s předmětem Učitelská praxe 2 a podruhé spolu s předmětem Učitelská praxe 3. Dvouoboroví studenti si zapíší předmět během studia jedenkrát v návaznosti na jeden svůj studovaný obor (v jarním semestru spolu s Učitelskou praxí 2) a jedenkrát v návaznosti na druhý svůj studovaný obor (v podzimním semestru spolu s Učitelskou praxí 3).
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.