Vs3BP_AA4 Art-therapy studio 4

Faculty of Education
Spring 2019
Extent and Intensity
0/3/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Hájková (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Department of Art - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Jitka Juřicová
Supplier department: Department of Art - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
Vs3BP_AA4/01: Mon 13:00–14:50 učebna 18B, L. Hájková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Student should be able to reflect the self-process of artwork and to analyse the progress by using methods and procedures of art-therapy with accent on individual and group experience.
Syllabus
  • Subjects of arttherapy, experience, reflexion, self-reflexion.
Literature
  • DAVIDO, Roseline. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Translated by Alena Lhotová - Hana Prousková. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 205 s. ISBN 9788073674151. info
  • LIEBMANN, Marian. Skupinová arteterapie : nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci. Translated by Johana Elisová. Vydání první. Praha: Portál, 2005. 279 stran. ISBN 8071788643. info
  • OAKLANDER, Violet. Třinácté komnaty dětské duše :tvořivá dětská psychoterapie v duchu Gestalt terapie. Vyd. 1. Dobříš: Drvoštěp, 2003. 261 s. ISBN 80-903306-0-6. info
  • ŠICKOVÁ-FABRICI, Jaroslava. Základy arteterapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 167 s. ISBN 80-7178-616-0. info
  • ALBRICH. Současná arteterapie v České republice a v zahraničí. 2000. ISBN 80-7290-004-8. info
  • CAMPBELL, Jean. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2000. 199 s. ISBN 80-7178-428-1. info
Teaching methods
individual and group projects, practical training
Assessment methods
1 written summarizing reflexion (essay) of the own art-work process (changes, progress etc.), final project
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 3 seminář.
The course is also listed under the following terms Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2019/Vs3BP_AA4