Vs3BP_PSZ3 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 3

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/1. praxe. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Hájková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktická příprava studentů učitelství speciálního charakteru. Student má možnost blíže poznat profesní aktivity ve speciálních zařízeních, čímž se mu otevírá možnost nahlédnout do odlišných sociálních skupin než je při vykonávání pedagogických praxí běžné a tím pomáhá v rozhodování o jeho vlastní profesní profilaci. Studenti získávají specifické dovednosti podporující výchovně vzdělávací cíle a to především v oblasti komunikace, podpory kooperace, sebeprezentace, kreativity, pedagogické improvizace apod. Obsah předmětu slouží k rozšíření a propojení informovanosti o možnostech alternativních postupů ve výchově a vzdělávání.
Osnova
  • - praktická příprava studentů učitelství speciálního charakteru - profesní aktivity ve speciálních zařízeních - profesní profilace - specifické dovednosti podporující výchovně vzdělávací cíle komunikace, podpory kooperace, sebeprezentace, kreativity, pedagogické improvizace - možnosti alternativních postupů ve výchově a vzdělávání
Literatura
  • Studijní opory projektu Speciální výtvarná výchova
  • BABYRÁDOVÁ, Hana. Audiovizualita, společnost a výtvarná výchova. In Veřejnost a kouzlo vizuality. první. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 20-28. ISBN 978-80-210-4722-8. info
  • BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna. 1. vyd. Praha: Triton, Nakladatelství MU, 2005. 290 s. Spisy Pedagogické fakulty MU č. 96. ISBN 80-7254-705-4. info
  • BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituál, umění a výchova. první. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2002. 350 s. 2002 svazek 83. ISBN 80-210-3029-1. info
Výukové metody
stáž - praxe
Metody hodnocení
individuální nebo skupinový projekt v praxi
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/Vs3BP_PSZ3