VZpB41 Ekologie ve výchově ke zdraví

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ludmila Chmelíková (cvičící), PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (zástupce)
Ing. Dana Křivánková (cvičící), PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VZpB41/01: St 10. 3. 15:00–16:50 Lipka-Kamenná, St 24. 3. 15:00–16:50 Lipka-Kamenná, St 7. 4. 15:00–16:50 Lipka-Kamenná, St 21. 4. 15:00–16:50 Lipka-Kamenná, St 5. 5. 15:00–16:50 Lipka-Kamenná, St 19. 5. 15:00–16:50 Lipka-Kamenná, D. Křivánková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je přesvědčit studenty o významu environmentálního vzdělávání, prohloubit jejich vědomosti a dovednosti z ekologie a didaktiky ekologické výchovy, rozšířit jejich přehled o aktuálních problémech a přispět k pochopení, jak stav životního prostředí ovlivňuje lidské zdraví a jak současný životní styl ovlivňuje životní prostředí. Poskytnout praktické náměty a inspirace pro výuku, umožnit studentům prezentaci vlastních názorů a osobitých pedagogických přístupů.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student: chápat význam environmentálního vzdělávání; prezentovat vlastní názor a efektivně argumentuje; definovat aktuální globální problémy životního prostředí; identifikovat jejich příčiny a navrhuje možnosti řešení; chápat význam a postavení ekologické výchovy ve výuce na ZŠ; revidovat svůj hodnotový žebříček; aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praktickém životě;
Osnova
  • 1. Smysl a možnosti péče o životní prostředí v ČR a EU 2. Informace o životním prostředí, právo na informace o životním prostředí 3. Ochrana přírody a krajiny v ČR a EU 4. Vybrané globální problémy životního prostředí 5. Tzv. domácí ekologie v každodenní praxi rodiny a školy 6. Postavení ekologické výchovy ve výuce na ZŠ, výuka v přírodě a ve školní zahradě, pobytové kurzy EV 7. Ekologická výchova v rodině a v mimoškolních činnostech, stravovací nácviky 8. Účinnost environmentálního působení školy a možnosti jeho zvyšování 9. Ekologické výukové programy jako součást výuky na ZŠ 10. Hodnotové orientace a ekologicky příznivé způsoby lidského jednání 11. Krůčky k odpovědnějšímu spotřebitelství, greenwashing 12. Léčivé rostliny a jejich znovuobjevený význam, zahradní terapie Sylabus cvičení: 1. Aktivity ekologického střediska Lipka - exkurze 2. - 12. Zpracování individuální seminární práce na téma potravinová bezpečnost a jeho prezentace.
Literatura
    povinná literatura
  • MÁCHAL, Aleš, NOVÁČKOVÁ, Helena, SOBOTOVÁ, Lenka. Úvod do environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 282 s. ISBN 978-80-87604-01-4.
  • MÁCHAL, Aleš. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno: Rezekvítek Brno, 2000. 205 s. ISBN 80-902954-0- 1.
  • MÁCHAL, Aleš, Mojmír VLAŠÍN a Dagmar SMOLÍKOVÁ. Desatero domácí ekologie. Brno: Rezekvítek, 2000. 159 s
  • HORKÁ, Hana. Teorie a metodika ekologické výchovy. Brno: Paido, 1996. 75 s. ISBN 80-85931-33-8.
Výukové metody
Cyklus přednášek a diskusí na jednotlivá ekologická témata, práce na seminárním úkolu.
Metody hodnocení
Student prezentuje a obhájí seminární práci na vybrané téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/VZpB41