XBIk01 Zahrada jako edukační prostředí

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/.7. 8 konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Iva Frýzová (cvičící)
Mgr. Kateřina Ševčíková (cvičící)
Garance
Mgr. Iva Frýzová
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Frýzová
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
XBIk01/OS01: Pá 27. 3. 9:00–12:50 Botanická zahrada Kejbaly, Pá 24. 4. 9:00–12:50 Botanická zahrada Kejbaly, K. Ševčíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Školní zahrada je nedílnou součástí každé mateřské školy. Předmět představuje školní zahradu nejen jako prostor pro pohybové aktivity dětí, ale prezentuje toto edukační prostředí jako unikátní prostor pro získávání znalostí a dovedností o pěstování rostlin, rozmanitých biotopech, fenologických proměnách přírody v průběhu roku apod.
Cílem předmětu je naučit studenty připravovat, realizovat a reflektovat rozmanité výukové činnosti ve školní zahradě v souladu fenologickými proměnami přírody a místními tradicemi. Představit studentům různé typy školních zahrad, především pak přírodní školní zahrady, a seznámit je se základy péče o rostliny v zahradě.
Výstupy z učení
Na konci výuky předmětu bude student schopen:
 charakterizovat školní zahradu jako komplexní edukační prostředí a navrhnout její využití pro výuku v průběhu roku;
 provádět meteorologická pozorování počasí a fenologická pozorování modelových rostlin v průběhu jarních a letních měsíců;
 pěstovat vybrané rostliny se dětmi na zahradě i ve třídě;
 pečovat o pokojové rostliny v mateřské škole s ohledem na případná bezpečnostní rizika;
 rozlišovat a správně používat odborné a uživatelské termíny z oblasti botaniky a zoologie;
 porovnat zdravotní aspekty a zásady pěstování zdravých potravin (bio) oproti tradiční zemědělské a zelinářské výrobě;
 uplatňovat bezpečnostní a hygienické předpisy při činnostech typu ochutnávka, manipulace s přírodninami apod.;
 ocenit význam praktických činností ve školní zahradě pro rozvoj pracovních návyky
Osnova
  • Jedná se o praktická cvičení využívající aktivizující výukové metody, která jsou podporována originálními pracovními listy a e-learningovými studijními texty. 1. Meteorologická a fenologická pozorování. 2. Zelenina – poznávání, třídění, péče v průběhu roku. 3. Prvky přírodní zahrady – kombinovaná kultura (polykultura) a permakultura. 4. První jarní byliny – poznávání, bezpečnostní aspekty. 5. Tradiční svátky jarních měsíců - zvyky a tradice v českém prostředí, regionální odlišnosti. 6. Ovocné dřeviny – poznávání, třídění, péče v průběhu roku. 7. Pokojové rostliny – poznávání, třídění, péče v průběhu roku, bezpečností rizika. 8. Jarní práce na zahradě – úprava záhonu, výsev, výsadba na záhon (kontaktní výuka se žáky 1. stupně ZŠ). 9. Zelinářský záhon – péče v průběhu roku, sklizeň, bezpečnostní a hygienické aspekty konzumace výpěstků ze školní zahrady. 10. Polní plodiny – poznávání, třídění, péče v průběhu roku. 11. Zahrada jako edukační prostředí I – biotopová školní zahrada. 12. Zahrada jako edukační prostředí II – komunitní fce školní zahrady
Literatura
  • AUDY, Jana. Učíme se v zahradě. Vyd. 1. Kněžice: Chaloupky, 2007. 497 s. ISBN 9788026025689. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
skupinový projekt
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/XBIk01