XBIk03 Práce s přírodninami 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Ševčíková (cvičící)
Garance
Mgr. Kateřina Ševčíková
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Ševčíková
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
XBIk03/Jaro_1: Pá 8. 3. 13:00–16:20 Botanická zahrada Kejbaly, K. Ševčíková
XBIk03/Leto_1: Pá 26. 4. 13:00–16:20 Botanická zahrada Kejbaly, K. Ševčíková
Předpoklady
Kladný vztah k přírodním i nepřírodním materiálům, chuť rozvíjet své dovednosti při práci s materiálem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se prakticky seznámí s možnostmi využití přírodních materiálů při práci s dětmi předškolního věku v návaznosti na proměny přírody v průběhu roku a svátky tradiční i novodobé. Studenti budou schopni aplikovat teoretické poznatky a zkušenosti při přípravě metodických materiálů zaměřených na změny postojů k přírodě, rozvoj motoriky a estetického cítění u dětí předškolního věku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - pojmenovat a použít vybraný přírodní materiál;
- aplikovat znalosti a dovednosti v praxi spojené s využíváním a zpracováním přírodního materiálu;
- vytvářet nové myšlenky (kreativita);
- rozhodnout se a schopen samostatné práce.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu, sběr a uchování přírodnin;
 • 2. Ptáci v zimě – pozorování a přikrmování;
 • 3. Valentýn – výroba přání a zdobení dárků přírodninami;
 • 4. Jarní květiny a jejich využití při výzdobě interiéru;
 • 5. Velikonoce – tradiční i netradiční dekorace;
 • 6. Přírodní dekorace s využitím pochutin a potravin;
 • 7. Přírodní dekorace z volně rostoucích květin.
Literatura
 • ŠMIKMÁTOROVÁ, Michala. Tvoříme z přírodních materiálů. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006, 60 s. ISBN 80-251-1139-3.
 • VONDROVÁ, Petra. Tvoříme z přírodních materiálů: land-art pro děti. Vyd. 1. Brno: Computr [i.e. Computer] Press, 2006, 35 s., [3] s. obr. příl. ISBN 80-251-1183-0.
 • ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice: původ lidových tradic, zvyky, pověry, pranostiky, říkadla a hry. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2009, 253 s. ISBN 978-80-7346-096-9.
 • KICKBUSCH, Angelika, Ursula RITTER a Martha STEINMEYER. Tvoříme z přírodních materiálů: nejhezčí nápady pro šikovné ruce. Vyd. 1. Frýdek-Místek: Alpress, 2006, 75 s. ISBN 80-7362-305-6.
 • SKOPOVÁ, Kamila. Velikonoční svátky o století zpátky, aneb, Jarní tradice v české domácnosti. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2007, 69 s. ISBN 978-80-86903-38-5.
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
1. aktivní účast na cvičení;
2. seminární práce - metodologické zpracování využití vybrané přírodniny.
Informace učitele
Výuka je realizována ve formě 2 bloků po 4 vyučovacích hodinách = seminární skupina Jaro a Léto - studenti pro úspěšné absolvováni jsou povinni absolvovat oba bloky + vypracování SP (v případě nepřítomnosti na jakémkoliv bloku je náhradou vytvoření SP Jaro nebo SP Léto - podle bloku, na kterém jste chyběli.
Materiál na jednotlivé lekce kurzu si bude student hradit a shánět sám - je třeba počítat s cca 500,- Kč/semestr (seznam potřebných pomůcek na seminář Vám pošle vyučující e-mailem minimálně 4 dny před konáním jednotlivých tematických seminářů). Kompozice se stávají majetkem autora.
Zahrada PdF MU "Kejbaly" se nachází u Univerzitního kampusu Brno-Bohunice, ulice Vinohrady 100.
Na zahradu se dostanete autobusovou linkou 61 (stojí např. na zastávce Křídlovická - vedle Ronda). Vystoupit musíte na zastávce KAMENICE!!!
Nebo autobusovou linkou 40 (směr Univerzitní kampus - sever), popř. linkou 69. Další možnost je přijet autem, pokud zvolíte tuto možnost, pořádně se podívejte do vyhledávače (www.mapy.cz), jak se k nám dostat. Ideální je příjezd od kampusu a zaparkovat nad schodištěm k zahradě. Zahrada sama o sobě je v zákazu vjezdu. Pokud by vás odchytli strážníci, ohánějte se průkazem studenta a že jedete na fakultní zahradu (ale i tak se může stát, že dostanete pokutu).
Kde nás najdete: https://www.google.cz/maps/dir/49.1778074,16.5725201/49.178214,16.5752123/@49.1780287,16.5731342,18z/data=!4m2!4m1!3e2
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.