XVVp02 Výtvarné činnosti

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jana Francová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Szűcsová (cvičící)
Garance
MgA. Jana Francová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
XVVp02/01: Po 12:05–13:45 učebna 15, J. Francová, M. Szűcsová
XVVp02/02: Út 10:15–11:55 učebna 15, J. Francová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjení a kultivace výtvarných znalostí a dovedností studenta jako prostředků jedinečného výtvarného vyjadřování a myšlení. Student získá povědomí o možnostech výtvarného vyjadřování, které bude uplatňovat ve vlastní tvorbě.
Osnova
  • Plošné prostředky tvorby (seznámení s výtvarnými postupy kresby, grafiky, malby) tvůrčí uplatnění v realizaci vybraných námětů. Prostorové prostředky tvorby (tradiční a netradiční materiály a jejich komponování do výtvarných objektů, instalací s důrazem na originalitu a subjektivitu výtvarného vyjádření). Tvůrčí uplatnění výtvarných prostředků v realizaci vybraných námětů. Bude využíváno osvojených technik, postupů tvarování a komponování materiálů ve vlastní tvorbě. Příklady děl výtvarného umění v kontextu s osvojovanými výtvarnými technikami a materiály. Výtvarné umění jako inspirace individuální tvorby studenta.
Literatura
    povinná literatura
  • KANDINSKY, Wassily. Bod - linie - plocha : příspěvek k analýze malířských prostředků. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2000. 191 s. ISBN 808613816X. info
  • GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Translated by Miroslava Gregorová. Vyd. v češtině 2. (rev.),. Praha: Argo, 1997. 683 s. ISBN 8072031430. info
  • ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 165 s. ISBN 8004255558. info
Výukové metody
praktická práce v ateliéruu
Metody hodnocení
prezentace a diskuse nad výslednými díly
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.