YOVp01 Základy práva pro pedagogy MŠ

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michal Škerle (přednášející)
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu by se měl student orientovat v základních právních otázkách souvisejících s dětmi předškolního věku, předškolním vzděláváním a chodem mateřské školy.
Výstupy z učení
Cílem předmětu je rozvíjet základní právní povědomí o chodu mateřské školy (právní forma, školské předpisy, vztah ke zřizovateli, základy pracovního práva), postavení dítěte v rámci rodiny (základy rodinného práva), ochranu osobnosti dítěte (GDPR), mezinárodně-právní ochranou dětí a základních právech dítěte.
Osnova
  • 1.Úvod do teorie práva I 2.Úvod do teorie práva II 3.Právní postavení mateřské školy, související právní předpisy 4.Základy pracovního práva I 5.Základy pracovního práva II 6.Rodinné právo I – vztahy mezi rodiči 7.Rodinné právo II – vztahy mezi rodiči a dětmi 8.Soudní řízení ve věcech dětí 9.Postavení dítěte ve vnitrostátním právu, společné vzdělávání 10.Základní práva dítěte v mezinárodních dokumentech 11.Základní povinnosti MŠ ve vztahu k ochraně soukromí dítěte (GDPR) 12.Dítě jako oběť trestného činu
Literatura
  • Zákon č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
  • Zákon č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník
  • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
  • JANKŮ, Martin. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6., přepracované a doplně. Praha: C.H. Beck, 2016. xxxii, 542. ISBN 9788074006111. info
  • Zákon o pedagogických pracovnících : prakticky a přehledně. Edited by Jiří Valenta. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 143 s. ISBN 9788073575670. info
  • MITLÖHNER, Miroslav. Právo v pedagogickém prostředí. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. 80 s. ISBN 9788070410714. info
Výukové metody
Výuka je povinná, aktivní účast.
Metody hodnocení
Písemný test. Nutné napsat alespoň na 70%.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/YOVp01