YPPk01 Vybrané kapitoly z pedagogiky a pedagogiky předškolního věku

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
YPPk01/01: Pá 9. 10. 10:00–11:50 učebna 39, Pá 11. 12. 15:00–16:50 učebna 39, Pá 18. 12. 10:00–11:50 učebna 39, Pá 8. 1. 14:00–15:50 učebna 39, L. Jarkovská, V. Najvarová, Z. Syslová, P. Vystrčilová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit soubor znalostí a dovedností studentů získaných v předchozím studiu předškolní pedagogiky. Student hlouběji porozumí tématům, jakými jsou současné společenské pojetí vzdělání, antipedagogické trendy ve společnosti, současný výzkum nejen v předškolní pedagogice, spolupráce se školou a rodinou, problematika vzdělávání dětí mladších tří let, evaluace ve vzdělávání apod.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: charakterizovat současné pojetí vzdělávání ve společnosti a popsat souvislosti (společnost vědění, informační společnost); charakterizovat další směry předškolní pedagogiky (např. antipedagogika, černá pedagogika apod.) a shrnout různá pojetí jejich představitelů; popsat a identifikovat současné trendy v pedagogickém výzkumu; identifikovat a shrnout vliv rodinného zázemí na rozvoj dítěte; popsat faktory, jež ovlivňují spolupráci mateřské školy a rodiny; navrhnout plán na podporu spolupráce školy a rodiny při řešení konkrétního problému; určit a popsat současné domácí a zahraniční trendy ve vzdělávání dětí do tří let; aplikovat poznatky z oblasti začlenění dvouletých dětí do mateřské školy a navrhnout konkrétní řešení v mateřské škole;
Osnova
 • 1-2 současné pojetí vzdělávání, společnost vědění atd. 3-4 Vznik a vývoj antipedagogiky. Představitelé antipedagogiky a jejich myšlenky. Současné antipedagogické trendy (černá pedagogika, unschooling atd.). 5-6 Současný výzkum v pedagogice a jeho současné podoby a výsledky v předškolní pedagogice. 7-8 Autoevaluace školy a její dopady na kvalitu. 9-10 Rodina a její vliv na rozvoj dítěte. Spoluúčast rodiny na předškolním vzdělávání. Plán pro podporu spolupráce rodiny a školy při řešení problémů. 11-12 Historie a současnost vzdělávání dětí do tří let v České republice. Specifika práce učitele s dětmi raného věku. Vzdělávání dětí do tří let v zahraničním kontextu a možnosti začlenění dvouletých dětí v mateřské škole v ČR.
Literatura
  povinná literatura
 • MORRISON, George S. Early childhood education today. Thirteenth edition. Boston: Pearson, 2015. xxi, 578. ISBN 9780133436501. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Autoevaluace mateřské školy. Cesta ke kvalitě vzdělávání. první. Praha: Portál, 2012. 213 s. ISBN 978-80-262-0183-0. info
 • LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti : omyly společnosti vědění. Translated by Jana Zoubková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 125 s. ISBN 9788020016775. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Škola a (versus) rodina. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2004. 176 s. ISBN 8021035986. info
  doporučená literatura
 • KARTOUS, Bohumil. No future : vezeme děti na parním stroji do virtuální reality? Illustrated by Jáchym Kartous. První vydání. Praha: 65. pole, 2019. 243 stran. ISBN 9788088268307. info
 • GRAY, Peter. Svoboda učení : jak nechat děti rozhodovat o svém vzdělávání. Translated by Jiří Košárek - Pavel Křenek - Martina Linhartová - Lenka Piz. Druhé, rozšířené vydán. Praha: PeopleComm, 2016. 180 stran. ISBN 9788087917176. info
 • NEILL, Alexander Sutherland. Summerhill : příběh první demokratické školy na světě. Edited by Albert Lamb, Translated by Viktor Jurek. 1. vyd. Praha: PeopleComm, 2013. 348 s. ISBN 9788090489059. info
 • Řízení a správa škol: rady škol v mezinárodní perspektivě. Edited by Milan Pol - Milada Rabušicová. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1996. 129 s. ISBN 808593132X. info
Výukové metody
přednáška, seminář, skupinová práce, projekty.
Metody hodnocení
Hodnocení úkolů a aktivity na seminářích, seminární práce (konspekt).
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/YPPk01