YPPk06 Teorie výchovy a vzdělávání

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Irena Borkovcová, MBA (přednášející)
Mgr. Veronika Rodová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
YPPk06/OS01: Pá 12. 3. 9:00–10:50 učebna 38, Pá 19. 3. 12:00–13:50 učebna 37, Pá 7. 5. 14:00–15:50 učebna 38, Pá 14. 5. 14:00–15:50 učebna 39, V. Rodová, P. Vystrčilová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoriemi výchovy z pohledu různých věd (především pedagogických a psychologických) a teoriemi vzdělávání zejména těch, které ovlivnily současnou podobu předškolního vzdělávání v ČR i ve světě (propojení s předmětem Předškolní pedagogika v mezinárodním kontextu).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - charakterizovat soudobé teorie výchovy a vzdělávání; - popsat vybrané výchovné a vzdělávací teoretické přístupy v mezinárodním kontextu; - analyzovat a porovnat rozdíly mezi kognitivním a sociálním konstruktivismem; - shrnout důležité aspekty přístupů jednotlivých představitelů konstruktivistických teorií; - vysvětlit aplikační rovinu jednotlivých výchovných a vzdělávacích teorií.
Osnova
  • 1. Úvod do teorie vzdělávání (cíle, subjekty vzdělávání, obsah vzdělávání). 2. - 3. Akademické teorie. 4. Personalistické teorie. 5. Sociální teorie. 6. - 7. Konstruktivismus. 8. Vztah mezi teoriemi a současným kurikulem předškolního vzdělávání. 9.- 10. Odraz různých teorií v zahraničních kurikulech předškolního vzdělávání. 11. - 12. Teorie hry.
Literatura
  • MACBLAIN, Sean. Learning theories for early years practice. First published. London: Sage, 2018. x, 109. ISBN 9781526432094. info
  • HUIZINGA, Johan. Homo ludens : o původu kultury ve hře. Translated by Jaroslav Vácha. Vyd. 2., v edici Studie 1. Praha: Dauphin, 2000. 297 s. ISBN 8072720201. info
  • CAILLOIS, Roger. Hry a lidé : maska a závrať. Translated by Nina Vangeli. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998. 215 s. ISBN 8090248225. info
  • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Translated by Oldřich Selucký. Vydání první. Praha: Portál, 1998. 247 stran. ISBN 8071782165. info
Výukové metody
Přednáška, diskusní seminář, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/YPPk06