YPPk08 Pedagogická praxe

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praxe je propojena s předmětem Pedagogická komunikace s cílem umožnit studentům v praxi ověřit schopnost koordinovat práci v týmu a poskytovat podporu při tvorbě krátkodobého projektu vzdělávání v MŠ. Praxe je propojena s bakalářským programem Učitelství pro mateřské školy s předmětem Teorie kurikula předškolního vzdělávání, ve kterém se studenti učí v malých týmech projektovat vzdělávací práci v MŠ.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - vysvětlit základní prvky kooperace a práce v týmu; - koordinovat práci v týmu; - reflektovat svoji schopnost koordinace malých týmů.
Osnova
  • Praxe probíhá v 7. - 10. týdnu semestru. Student má za úkol zorganizovat setkání se studenty 2. ročníku bakalářského studijního programu Učiteltví pro mateřské školy, kteří tvoří krátkodobý projekt třídního vzdělávacího programu. Student poskytuje v rámci této praxe supervizi studentům bakalářského programu. Zaznamenává proces podpory a analyzuje svoje postupy (schopnost komunikovat, koordinovat a podporovat tvorbu projektu třídního vzdělávacího programu).
Výukové metody
praxe, diskuze, reflexe
Metody hodnocení
Písemná sebereflexe
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/YPPk08