YPPk13 Diagnosticko-intervenční praxe

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
YPPk13/01: Pá 27. 11. 8:00–13:50 , Pá 11. 12. 8:00–13:50 , V. Najvarová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praxe je propojena s předměty "Pedagogicko-psychologické diagnostické postupy v praxi učitele mateřské školy" a "Oslabení dílčích funkcí a prevence deficitů v předškolním věku" s cílem umožnit studentům diagnostikovat dílčí funkce, případně obtíže vybraného dítěte a připravit plán podpory k jeho rozvoji.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování praxe schopen:
- Identifikovat silné a slabé stránky vybraného dítěte;
- Popsat průběh diagnostické činnosti a využitých metod;
- Navrhnout a zrealizovat intervenční program pro diagnostikované dítě;
- Vyhodnotit účinnost diagnostického procesu a naplánovaných opatření;
- Reflektovat vlastní diagnostické kompetence
Osnova
 • Praxe je plánována v rozsahu 2 hodiny týdně. Student může praxi realizovat blokově. Na začátku praxe ve spolupráci s učitelkou vytipuje dítě s obtížemi. Následně dítě diagnostikuje a poté navrhuje intervenční program. Efektivitu diagnostického procesu a intervenčního programu (včetně reflexe svých diagnostických kompetencí) v závěru praxe vyhodnotí.
Literatura
  povinná literatura
 • SYSLOVÁ, Zora, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Táňa FIKAROVÁ. Pedagogická diagnostika v mateřské škole. Práce s portfoliem dítěte. Praha: Portál, 2018. 125 s. Výchova a vzdělávání (22). ISBN 978-80-262-1324-6. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Pedagogická diagnostika v práci učitele mateřské školy. In Dagmar Pilařová. Školní zralost a její diagnostika. První. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2017. s. 93-136, 43 s. Výběr z aktuálních školských témat: Čtvrtletník pro mateřské školy I. ISBN 978-80-7496-319-3. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Hana, Zora SYSLOVÁ a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání. první. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012. 152 s. ISBN 978-80-7357-884-8. info
  doporučená literatura
 • SYSLOVÁ, Zora, Radmila BURKOVIČOVÁ, Jana KROPÁČKOVÁ, Kateřina ŠILHÁNOVÁ a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Didaktika mateřské školy. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 252 s. 373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání [22]. ISBN 978-80-7598-276-6. info
Výukové metody
Praxe
Metody hodnocení
Písemné zpracování průběhu a závěru provedené diagnostické činnosti.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/YPPk13