YPSk04 Podpora adaptace a psychosociálního rozvoje dětí předškolního věku

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
YPSk04/01: Pá 8. 1. 10:00–13:50 učebna 34, Pá 15. 1. 10:00–13:50 učebna 42, T. Kohoutek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je přiblížit studentům psychologické poznatky a koncepce na ukázkách kazuistického charakteru.
Výstupy z učení
Prostřednictvím pozorování a reflexe projevů dětí ve výukových situacích a souvisejících komunikačních událostí mají studenti příležitost prohloubit své schopnosti připravovat adekvátní program, pracovat s běžnými i specifickými potřebami dětí, adekvátně podporovat jejich vývoj i adaptaci v mateřské škole, adekvátně komunikovat s dětmi, jejich rodiči i v pracovním týmu a v neposlední řadě reflektovat a zabezpečit své vlastní potřeby a limity.
Osnova
 • Vývojově psychologické koncepce vývojových potřeb a úkolů s důrazem na znalost zvláštností vývoje dětí v období mezi věkem batolete a nástupem do školy, vývojových změn v oblasti kognice, prožívání, činností a vztahů. Práce s tématy sociální (komunikace, skupina, vedení) a pedagogické psychologie (klima třídy, interakční styl učitele) a psychohygieny (zvládání stresu, konfliktů, krizí) s cílem integrovat psychologické poznatky do didaktického a pedagogického přístupu.
Literatura
  povinná literatura
 • THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie : proměny lidské psychiky od početí po smrt. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 575 stran. ISBN 9788026207146. info
  doporučená literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití. 1. vydání. Praha: Raabe, 2017. 219 stran. ISBN 9788074963339. info
 • THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Vydání třetí, přepracov. Praha: Portál, 2016. 493 stran. ISBN 9788026207689. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 815 stran. ISBN 9788026206965. info
 • ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 807178463X. info
Výukové metody
prezentace témat, skupinová diskuse, práce s kazuistikami, skupinové projekty, diskuse s praktiky, domácí příprava, četba
Metody hodnocení
písemný test (60%), příprava a prezentace kazuistiky
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/YPSk04