YSPk01 Oslabení dílčích funkcí a prevence deficitů v předškolním věku

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petra Segeťová (přednášející)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
So 7. 11. 8:00–13:50 učebna 51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenta s projevy oslabení dílčích funkcí u dítěte v předškolním věku a možnostmi jejich rozvoje v MŠ.
Výstupy z učení
Student se seznámí s projevy oslabení dílčích funkcí u dítěte předškolního věku v kognitivních a percepčních funkcích, v oblasti sociální a emoční.
Student získá přehled základních možností podpory dítěte a rozvoje jednotlivých oslabených funkcí.
Osnova
 • Oslabení dílčích funkcí – definice, obsah pojmu.
 • Zrakové vnímání a jeho možné oslabení, možnosti rozvoje u dítěte v předškolním věku.
 • Sluchové vnímání a jeho možné oslabení, možnosti rozvoje u dítěte v předškolním věku.
 • Pozornost a její možné oslabení, možnosti rozvoje u dítěte v předškolním věku.
 • Paměť a její možné oslabení, možnosti rozvoje u dítěte v předškolním věku.
 • Intermodální kódování a jeho možné oslabení, možnosti rozvoje u dítěte v předškolním věku.
 • Grafomotorika a její možné oslabení, možnosti rozvoje u dítěte v předškolním věku.
 • Specifika emoční a sociální zralosti u dítěte v předškolním věku.
Literatura
 • POKORNÁ, V. Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha: Portál, 2010. ISBN: 978-80-7367-223-2.
 • SINDELAROVÁ,B. Předcházíme poruchám učení. Praha Portál 1996.
 • POKORNÁ, V. Jak poznáme sklony dítěte k dyslexii, dysgrafii dyskalkulii. Praha: Fortuna, 1994
 • ZELINKOVÁ, Olga. Dyslexie v předškolním věku? Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 197 s. ISBN 9788073673215. info
Výukové metody
Prezentace jednotlivých oblastí oslabení výkonu, diskuze, praktická cvičení spojená s reedukačními metodami a technikami, práce s pomůckami.
Metody hodnocení
Případová studie podle studentem zvoleného zadání.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/YSPk01