YVVk01 Artefiletika v předškolním vzdělávání

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Veronika Rodová, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Absolvování didaktiky výtvarných činností.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit možnosti uplatnění expresivní tvorby v pomáhajících profesích a nabídnout pojetí, které respektuje individuální dispozice dítěte a směřuje k sebepoznání, osobnostnímu a sociálnímu rozvoji v předškolním vzdělávání. Předmět nabídne teorii a praxi artefiletického pojetí expresivní tvorby (výtvarné, hudební, dramatické) v mateřské škole. Přiblíží jeho specifika, nabídne příklady, jak realizovat artefiletické činnosti v mateřské škole. Bude se zabývat konkrétními příklady z pedagogické praxe, které prokazují přínos osobnostnímu a sociálnímu rozvoji se zaměřením na děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Výstupy z učení
Orientovat se v problematice různorodých pojetí výtvarného a hudebního vzdělávání a uplatnění expresivní tvorby v pomáhajících profesích. Projevit znalosti a dovednost z artefiletiky, umět projektovat, realizovat a reflektovat výtvarnou, hudební a dramatickou činnost pro předškolní vzdělávání v artefiletickém pojetí.
Osnova
  • Osobnostní a sociální rozvoj dítěte v předškolním vzdělávání Role umění předškolním vzdělávání Arteterapie, speciální výtvarná výchova, artefiletika, muzikofiletika – teoretická východiska, odlišnosti Principy artefiletické koncepce Průběh artefiletické aktivity v mateřské škole Expresivní tvorba a reflexivní dialog Přínos artefiletiky v předškolním vzdělávání
Literatura
    doporučená literatura
  • DRLÍČKOVÁ, S. (2014). Muzikofiletika. In Arteterapie, 2014, č. 34, s. 75–89. GÉRINGOVÁ, J. (2011). Pomáhající profese. Tvořivé zacházení s odvrácenou stranou. Praha: Triton. SLAVÍK, J. (1997). Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Praha: Karoli
Výukové metody
teoretická příprava, projekt
Metody hodnocení
seminární práce

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/YVVk01