ZE_DPd Diplomová práce - Dokončení

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace, prezentace na DP dni - 3 hodiny, odevzdání DP. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tereza Češková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Durna (cvičící)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZE_DPd/01: Pá 6. 11. 9:00–12:50 učebna 5a, T. Češková, R. Durna, E. Hofmann, P. Knecht, J. Kolejka, D. Mísařová, H. Svatoňová, H. Svobodová
Předpoklady
ZE_DP Diplomová práce
Předmět si zapisuje student, který píše diplomovou práci na katedře georafie. Tento předmět si student zapíše na začátku semestru, ve kterém plánuje práci odevzdat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Completion of this course will ensure that the student submits diploma thesis agreed by supervisor. The student should be ready for a successful defense of diploma thesis and aware of the requirements stated by a commission on defense.
Osnova
  • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím diplomové práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil.
Literatura
    povinná literatura
  • Standard pro realizaci závěrečných prací. URL
    neurčeno
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen po prezentaci na diplomovém dni a odevzdání diplomové práce do ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/ZE_DPd