ZS1BK_NGR4 Gramatika 4 (syntax) - Nj

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Bc. Mgr. Petra Chládková (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni pracovat se základními pojmy německé syntaxe a získané znalosti o stavbě vět hlavních a vedlejších aplikovat při rozboru německého textu. Budou schopni použít informace při praktickém tvoření vět. Budou ovládat základní slovesné předložkové vazby. Základní literaturou je učebnice "Moderní gramatika němčiny" autorů Berglová, Formánková, Mašek.
Osnova
  • Učebnice "Moderní gramatika němčiny", kapitoly 14-18: vazby sloves, podstatných a přídavných jmen, syntax souvětí. Vedlejší věty časové, podmínkové, trpný rod, infinitivní vazby.
Literatura
  • BERGLOVÁ, Eva, Eva FORMÁNKOVÁ a Miroslav MAŠEK. Moderní gramatika němčiny : výklad, cvičení, klíč. 2. vyd. Plzeň: Fraus, 2002. 311 s. ISBN 80-7238-144-X. info
  • PELOUŠKOVÁ, Hana. Německo-český a česko-německý slovníček základních gramatických termínů. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2005. 43 s. ISBN 80-210-3626-5. info
  • DRMLOVÁ, Dana. Německy s úsměvem - nově. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003. 431 s. ISBN 80-7238-229-2. info
  • DRMLOVÁ, Dana a Lea TESAŘOVÁ. Německy s úsměvem - nově :doplňkový sešit. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003. 125 s. ISBN 80-7238-230-6. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Předmět je ukončen soubornou písemnou zkouškou z probraného učiva gramatiky. Nutná je aktivní účast ve výuce a domácí příprava.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.