ZS1BK_NJC1 Jazyková cvičení 1 - Nj

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/1.3. 16 hodin. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Alena Kovářová (přednášející)
Mgr. Bc. Adéla Straková (přednášející)
Bc. Mgr. Petra Chládková (cvičící)
Mgr. Pavla Petrová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZS1BK_NJC1/01: St 12:05–13:45 učebna 63, P. Chládková
ZS1BK_NJC1/02: Pá 22. 9. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 29. 9. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 6. 10. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 13. 10. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 20. 10. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 27. 10. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 3. 11. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 10. 11. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 24. 11. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 1. 12. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 8. 12. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 15. 12. 11:10–12:50 učebna 42, P. Petrová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni ovládat gramatiku a slovní zásobu z probraných lekcí(1-4)učebnice "Německy s úsměvem nově". Nach dem Seminar beherrschen die Studenten die Grammatik und den Wortschatz in den Lektionen 1-4.
Výstupy z učení
Nach dem Seminar sind die Studierenden fähig: -Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke zu verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung); - sich in einfachen, routinemäßigen Situationen zu verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht; -mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen zu beschreiben.
Osnova
  • 1. Upevnění a rozšíření slovní zásoby k tématům: člověk a rodina, bydlení a domácnost, život ve městě, školství. 2. Procvičování gramatických oblastí: užití členů, deklinace podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen, stupňování přídavných jmen a příslovcí, číslovky, předložky. 3. Cílený rozvoj dovedností poslechu s porozuměním a mluvení korespondující s probíranými tématy.
Literatura
    povinná literatura
  • JANÍKOVÁ, Věra, Hermann FUNK, Christine KUHN a Silke DEMME. studio d A2. Lekce 1-6. Učebnice němčiny pro jazykové a střední školy. (V.Janíková - odborná konzultace českého vydání)). 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. 148 s. ISBN 80-7238-546-1. info
    doporučená literatura
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika a základy německé výslovnosti. 1. vyd. Brno: Nová škola, s.r.o., 2013. 64 s. ISBN 978-80-7289-497-0. info
Výukové metody
Seminář; nácvik gramatiky a slovní zásoby, četba textů a konverzace k probraným tématům. Aktivní domácí příprava. Seminar;
Metody hodnocení
Zápočet; písemný test z lekcí 1-3
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Informace učitele
Při konverzaci dodržují studenti zásady správné německé výslovnosti.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2017/ZS1BK_NJC1