ZS1BK_ONPS Ontogenetická psychologie

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 17. 3. 15:45–17:25 učebna 1, Pá 21. 4. 15:45–17:25 učebna 1
Předpoklady
ZS1BK_UVOS Úvod do psychologie || ZS1BK_UvPs Úvod do psychologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět seznamuje se základními principy a zákonitostmi psychického vývoje, se základními charakteristikami jednotlivých fází lidského vývoje a především s věkovými zvláštnostmi dětí a dospívajících. Zabývá se různými aspekty vývoje počínaje vývojem tělesným a motorickým,přes vývoj kongnitivní, emoční, morální, volní, vývoj sociální a vývoj vztahů až po vývoj osobnosti, sebepojetí a identity. Věnuje se i otázkám výchovy, vztahů mezi generacemi a adekvátního chápání dětí a dospívajících v jednotlivých ontogenetických etapách. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět jednotlivým stádiím lidské ontogeneze od raného dětství po dospělost; aplikovat znalosti o změnách ve vývoji jednotlivých psychických funkcí u dětí; využít informace o postupných změnách vývoje psychiky v individuálním přístupu k výchově a vzdělávání dětí.
Osnova
 • 1. Vývojová psychologie v systému psychologických disciplín; hlavní činitelé vývoje.
 • 2. Vývojová změna; kritická a senzitivní období; periodizace lidské ontogeneze.
 • 3. Vývojové úkoly a krize (Erikson); kognitivní vývoj (Piaget); morální vývoj (Kohlberg).
 • 4. Raný vývoj: prenatální období, novorozenec, kojenec a batole.
 • 5. Teorie raného citového přilnutí (Bowlby, Ainsworthová), koncepce psychické deprivace v dětství (Matějček).
 • 6. Předškolní věk: charakteristiky emočního, sociálního a kognitivního vývoje. Hra, kresba, školní zralost.
 • 7. Školní věk: charakteristiky emočního, sociálního a kognitivního vývoje; školní neúspěšnost.
 • 8. Adolescence: charakteristiky emočního, sociálního a kognitivního vývoje. Utváření a změny sebepojetí. Vývoj identity, stavy identity (Marcia).
 • 9. Dospělost – sociální kritéria, aspekty identity dospělého. Koncepce „vynořující se dospělosti“ (Arnett).
 • 10. Poruchy psychického vývoje; diagnostika vývoje.
Literatura
 • THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie : proměny lidské psychiky od početí po smrt. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 575 stran. ISBN 9788026207146. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 9788024609560. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie [Langmeier, 1998]. Vyd. 3., přeprac. a dopl., v. Praha: Grada Publishing, 1998. 343 s. : i. ISBN 80-7169-195-X. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemná zkouška - závěrečný test sestává z dvaceti otázek hodnocených dvaceti body, k úspěšnému ukončení předmětu je třeba dosáhnout 13 bodů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2018 16:29, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému