ZS1BP_APB1 Aplikační blok z psychologie 1 - Metody psychologie

Pedagogická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZS1BP_APB1/01: každou lichou středu 12:05–12:50 učebna 6, T. Kohoutek, J. Lukas
ZS1BP_APB1/02: každou lichou středu 10:15–11:00 učebna 6, T. Kohoutek, J. Lukas
ZS1BP_APB1/03: každou sudou středu 12:05–12:50 učebna 6, T. Kohoutek, J. Lukas
ZS1BP_APB1/04: každou sudou středu 10:15–11:00 učebna 6, T. Kohoutek, J. Lukas
Předpoklady
ZS1BP_UVOS Úvod do psychologie || ZS1BP_UvPs Úvod do psychologie
Nepředpokládá se znalost témat jiných předmětů, nezbytný je všeobecný přehled a znalost psychologických termínů na úrovni střední školy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem programu
je poskytnout posluchačům základní informaci o vybraných psychologických metodách výzkumu včetně metod statistického zpracování dat a metodách sběru dat, tj. o diagnostických metodách a technikách, s akcentem na metody a postupy, které lze využít v podmínkách práce učitele 1. stupně základní školy.
Na konci kurzu budou posluchači schopni vytvořit a vyhodnotit jednoduchý dotazník a provádět kvalifikovaně skríning dětí potenciálně psychicky nezpůsobilých zahájit školní docházku v běžném termínu.
Osnova
 • A) Metody výzkumné a metody sběru dat.
 • 1. Vybrané metody psychologického a pedagogického výzkumu. Kvantitativní a kvalitativní výzkumná strategie. Metody sběru dat.
 • 2. Konstrukce dotazníku pro potřeby školské praxe.
 • 3. Základy statistického zpracování souboru dat. Deskriptivní statistika s využitím programu SPSS.
 • B) Diagnostické metody v práci učitele.
 • 4. Využití dětské kresby pro posouzení dosaženého stupně psychického vývoje v podmínkách práce učitele.
 • 5. Pojem lateralita, vývoj laterality, od narození do 15 let. Metody skríningového ověření laterality. Zkouška laterality Matějčka-Žlaba.
 • 6. Skríningové posouzení psychické způsobilosti dětí k zahájení školní docházky.
Literatura
  doporučená literatura
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Praxe dětského psychologického poradenství. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 335 s. ISBN 8004245269. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie a Jarmila KLÉGROVÁ. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008. 538 s. ISBN 9788024615387. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 8024610744. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Vývojové poruchy čtení [Matějček, 1978]. 4. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 246 s. info
 • ŠVANCARA, Josef. Diagnostika psychického vývoje. 3., upr. vyd. Praha: Avicenum, 1980. 395 s. : i. info
Výukové metody
přednášky,domácí cvičení, studium literatury
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu:
1) min. 70% aktivní účast na realizovaných seminářích
2) znalost studijních textů a témat probíraných na seminářích
3) vypracování seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 3. 2018 19:28, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému