ZS1BP_IVZ3 Integrovaný vědní základ pro výuku o přírodě a společnosti 3

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Monika Bortlíková (přednášející)
Mgr. Tereza Češková (přednášející)
Mgr. Iva Frýzová (přednášející)
Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tereza Češková
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Češková
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
ZS1BP_IVZ2 Integrovaný vědní základ 2
Úspěšné ukončení ZSBK_IVZ1, ZSBK_IVZ2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům formou integrovaného výkladu z přírodovědného a historického pohledu základní otázky vzniku člověka jako biologické bytosti a jeho vývoje v lidské společnosti.

Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

 • vyjmenovat typy krajiny a určit typy krajiny podle fotografií;
 • porozumět základním projevům života v souvislosti s vývojem člověka v přírodě a společnosti a vysvětlit jak základní podmínky života na Zemi ovlivnily vývoj člověka a společnosti;
 • použít informace o základních taxonomických jednotkách z biologie k popisu živých organismů z hlediska biologického i uživatelského v rozsahu daném studijními texty;
 • vyjmenovat globální problémy spojené s udržitelným životem;
 • zodpovědně jednat v zájmu občanské angažovanosti a s využitím územního plánu obce;
 • předkládat odůvodněné (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí, související s využitím poznatků z IVZ III do pedagogické praxe.

 • Součástí ukončení předmětu je sběr materiálů do vlastního regionálního portfolia

  Osnova
  • Krajina a vnímání krajiny člověkem
  • Panoramatický náčrt
  • Vývoj lidského druhu
  • Člověk v krajině v době kamenné
  • Využívání přírodnin člověkem
  • Odpady a jejich využití
  • Energie, zdroje energie
  • Udržitelný život
  • Občanská angažovanost a územní plánování
  Literatura
   doporučená literatura
  • KOLEJKA, Jaromír. Nauka o krajině : pro studující geografie magisterských učitelských oborů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 129 stran. ISBN 9788021066595. info
  • NOVÁČEK, Pavel. Udržitelný rozvoj. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 430 s. ISBN 9788024427959. info
  • Přehled biologie. Edited by Stanislav Rosypal. 2. uprav. vyd. Praha: Scientia, 1994. 635 s., ba. ISBN 80-85827-32-8. info
   neurčeno
  • Naší přírodou krok za krokem :rostliny. Edited by Jan Toman, Illustrated by Květoslav Hísek. 2., přeprac. vyd.\\\ v Alba. Praha: Albatros, 1994. 191 s. ISBN 8000001022. info
  Výukové metody
  přednáška, sběr materiálů k regionálnímu portfoliu
  Metody hodnocení
  - písemný test, 70% úspěšnost - kontrola portfolia za konkrétní semestr
  Navazující předměty
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý týden.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/ZS1BP_IVZ3