ZS1BP_NRD5 Řečové dovednosti 5 - NJ

Pedagogická fakulta
podzim 2004
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Marečková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Rozvrh
Po 14:35–16:15 učebna 64
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na zdokonalení řečových dovedností, především dovednosti mluvení, čtení a psaní v německém jazyce. Jádro výuky tedy tvoří práce s textem a konverzace.
Osnova
  • Stěžejním materiálem je učebnice EM-Brückenkurs. Osnovu pro tento semestr tvoří lekce 8. a 9. z této učebnice, které budou doplněny o autentické texty z různých pramenů a videokurs REDAKTION D.
Metody hodnocení
Požadavkem pro udělení zápočtu je úspěšné napsání testu na konci semestru.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.