ZS1BP_ONPS Ontogenetická psychologie

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 10:15–11:00 učebna 35
Předpoklady
ZS1BP_UVOS Úvod do psychologie || ZS1BP_UvPs Úvod do psychologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Ontogenetická psychologie seznamuje se základními principy a zákonitostmi psychického vývoje, se základními charakteristikami jednotlivých fází lidského vývoje a především s věkovými zvláštnostmi dětí a dospívajících. Zabývá se různými aspekty vývoje počínaje vývojem tělesným a motorickým,přes vývoj kongnitivní, emoční, morální, volní, vývoj sociální a vývoj vztahů až po vývoj osobnosti, sebepojetí a identity. Věnuje se i otázkám výchovy, vztahů mezi generacemi a adekvátního chápání dětí a dospívajících v jednotlivých ontogenetických etapách. Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět jednotlivým stádiím lidské ontogeneze od raného dětství po dospělost;
- aplikovat znalosti o změnách ve vývoji jednotlivých psychických funkcí u dětí;
- využít informace o postupných změnách vývoje psychiky v individuálním přístupu k výchově a vzdělávání dětí.
Osnova
 • 1. Vývojová psychologie v systému psychologických disciplín; hlavní činitelé vývoje.
 • 2. Vývojová změna; kritická a senzitivní období; periodizace lidské ontogeneze.
 • 3. Vývojové úkoly a krize (Erikson); kognitivní vývoj (Piaget); morální vývoj (Kohlberg).
 • 4. Raný vývoj: prenatální období, novorozenec, kojenec a batole.
 • 5. Teorie raného citového přilnutí (Bowlby, Ainsworthová), koncepce psychické deprivace v dětství (Matějček).
 • 6. Předškolní věk: charakteristiky emočního, sociálního a kognitivního vývoje. Hra, kresba, školní zralost.
 • 7. Školní věk: charakteristiky emočního, sociálního a kognitivního vývoje; školní neúspěšnost.
 • 8. Adolescence: charakteristiky emočního, sociálního a kognitivního vývoje. Utváření a změny sebepojetí. Vývoj identity, stavy identity (Marcia).
 • 9. Dospělost – sociální kritéria, aspekty identity dospělého. Koncepce „vynořující se dospělosti“ (Arnett).
 • 10. Poruchy psychického vývoje; diagnostika vývoje.
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2012. 531 s. ISBN 978-80-246-2153-1. info
  doporučená literatura
 • THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie : proměny lidské psychiky od početí po smrt. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 575 stran. ISBN 9788026207146. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2006. 368 stran. ISBN 9788024712840. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 9788024609560. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie :dětství, dospělost, stáří. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2017/ZS1BP_ONPS

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 10. 2017 11:58, 42. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému