ZS1BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice I

Pedagogická fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Eva Chvalinová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vývoj péče o postižené a dějiny speciální pedagogiky, současné pojetí speciální pedagogiky a její postavení v systému věd, základní kategorie a metody speciální pedagogiky, komplexní systém péče o postižené u nás, srovnání se zahraničím. Vysvětlení nových termín integrace / inkluze, žák se speciálními vzdělávacími potřebami.
Literatura
  • JESENSKÝ, J. Komprehensivní speciální pedagogika. Hradec Králové: 2000. ISBN 80-7041-196-1.
  • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-866633-08-X.
  • MONATOVÁ, L. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido, 1998
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.