ZS1MP_NCR2 Jazyková cvičení a reálie 2 - Nj

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Mgr. Petra Chládková (přednášející)
PaedDr. Jarmila Brnická (cvičící)
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Souborná zkouška z NJ na konci bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na užívání německého jazyka v komunikaci. Pozornost je rovněž věnována kulturnímu pozadí německy mluvících zemí.
Osnova
  • Stěžejním materiálem je učebnice Em Hauptkurs (nakl. Hueber), vybrané lekce. Pro výuku reálií jsou používány autentické texty a jiné doplňující materiály.
Literatura
  • PERLMANN-BALME, Michaela a Susanne SCHWALB. Em Hauptkurs Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. 1. Aufl. Ismaning: Max Hueber Verlag, 1997. 167 s. ISBN 3-19-001600-3. info
  • Em Hauptkurs Deutsch als Fremdsprache für die MittelstufeKursbuch Hörtexte : Arbeitsbuch Aussprachetraining. Ismaning: Max Hueber Verlag, 1997. 2 zvukové. ISBN 3-19-041600-1. info
Výukové metody
Seminar
Metody hodnocení
Typ výuky - seminář. Typ ukončeni - zápočet: prezentace vybraného tématu týkajícího se kulturního pozadí německy mluvících zemí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.