Ze0050 Seminář z didaktiky geografie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
V přednáškách a cvičeních se bude výuka se bude zaměřovat na charakteristiku a význam didaktiky geografie pro základní vzdělávání. Studenti si osvojí metody aplikovaného výzkumu v didaktice geografie. Naučí se základům tvorby geografického kurikula vybraných tématických celků pro. Prohloubí si dosavadní klíčové dovednosti učitele.
Osnova
 • 1. Výzkum v didaktice geografie. - aplikovaný výzkum v didaktice geografie; - pedagogický výzkum v didaktice geografie; 2. Geografické vzdělávání. - cíle výuky geografie v kontextu s obec. vzdělávacími cíly; - vzdělávací význam geografie deklarovaný mezinárodní chartou geografického vzdělávání; - dvouúrovňový model kurikula v ČR – Rámcový vzdělávací program a zeměpisné kurikulum; - zásady pro tvorbu zeměpisného kurikula ve školním vzdělávacím programu; - celková koncepce geograf. vzdělávání na základní škole; - rozpracování tématických celků - Základní zdroje dat a informací, Přírodní obraz Země; -standardy geografického vzdělávání. Od geografického kurikula k vyučovací hodině se zvláštním zřetelem na učivo: Kartografie a topografie, planetární geografie a fyzické geografie.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠUPKA, Jan, Eduard HOFMANN a Alois MATOUŠEK. Didaktika geografie. 2. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994. 59 s. ISBN 80-210-1010-X. info
  doporučená literatura
 • LAMBERT, David a David BALDERSTONE. Learning to teach geography in the secondary school : a companion to school experience. 2nd ed. New York, N.Y.: Routledge, 2010. xxiii, 455. ISBN 9780415437868. info
 • VÁVRA, Jaroslav. Didaktika geografie 1 : od vzdělávacího programu k vyučovací hodině v zeměpisu na ZŠ, na příkladu tématu Světový oceán. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. 92 s. ISBN 8073720833. info
 • KÜHNLOVÁ, Hana. Vybrané kapitoly z didaktiky geografie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 55 s. ISBN 8071843768. info
Výukové metody
Přednášky, konzultace, samostatná a skupinová práce, prezentace, výstupy.
Metody hodnocení
Seminář, samostatné výstupy, odevzdání cvičení, zápočet.
Informace učitele
Podrobnosti a literatura aktualizovány ve studijních materiálech.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2018/Ze0050

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2018 05:34, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému