Ze0060 Seminář z didaktiky geografie 4

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Didaktika geografie 4 řeší teoretické i praktické otázky didaktik dílčích geografických disciplín. Její snahou je aplikace získaných geografických a obecných didaktických vědomostí a dovedností do konkrétních vyučovacích celků geografického kurikula žáků základní školy. Naučí se základům tvorby geografického kurikula vybraných tematických celků.
Výstupy z učení
- Plánovat obsah geografického vzdělávání podle jednotlivých geografických disciplín; - při plánování brát ohled na věkové zvláštnosti žáků; - plánovat práci pro různě nadané žáky.
Osnova
  • 1. Specifické metody a formy ve vyučování zeměpisu. 2. Přehled a klasifikace specifických metod a forem ve vyučování zeměpisu. 3. Tvorba otázek ve výuce zeměpisu. 4. Učitel zeměpisu a jeho odborný růst. 5. Mezinárodní charakter zeměpisného vzdělávání. Mezinárodní charta zeměpisného vzdělávání, národní a mezinárodní geografická společnost. 6. Zásady pro tvorbu zeměpisného kurikula v oblasti regionálního zeměpisu. Obecný a regionální zeměpis a jeho provázanost,regionální zeměpis světa, regionální zeměpis České republiky. 7. Zásady pro tvorbu zeměpisného kurikula v oblasti nauky o krajině. 8. Zásady využití poznatků z místní krajiny pro výuku zeměpisu
Literatura
    doporučená literatura
  • LAMBERT, David a David BALDERSTONE. Learning to teach geography in the secondary school : a companion to school experience. 2nd ed. New York, N.Y.: Routledge, 2010. xxiii, 455. ISBN 9780415437868. info
  • VÁVRA, Jaroslav. Didaktika geografie 1 : od vzdělávacího programu k vyučovací hodině v zeměpisu na ZŠ, na příkladu tématu Světový oceán. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. 92 s. ISBN 8073720833. info
  • Secondary geography : handbook. Edited by David Balderstone. 1st pub. Sheffield: Geographical Association, 2006. 540 s. ISBN 9781843771661. info
  • OBST, Otto. Pedagogika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 49 s. ISBN 8024401622. info
  • ŠUPKA, Jan, Eduard HOFMANN a Alois MATOUŠEK. Didaktika geografie. 2. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994. 59 s. ISBN 80-210-1010-X. info
  • ŠUPKA, Jan a Eduard HOFMANN. Didaktika geografie. Edited by Jaromír Rux. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 104 s. ISBN 8021005726. info
Výukové metody
Konzultace, samostatná a skupinová práce, prezentace.
Metody hodnocení
Seminář. Písemný test.
Informace učitele
Podrobnosti a litertura aktualizovány ve studijních materiálech.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2018 19:28, 30. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému