Ze0110 Svět pohledem geografa

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radek Durna (cvičící)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze0110/01: Po 10:00–11:50 učebna 5, E. Hofmann, J. Kolejka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po průběhu výuky bude student schopen: • Používat základní datové zdroje k formulování cíle, obsahu a zaměření cesty, plánování a realizaci, včetně přípravy informačních materiálů. • Mít základní představu o dění v cestovním ruchu. • Znát zakladní terminologii cestovního ruchu. • Aplikovat praktické a regionální znalosti a dovednosti k překonávání případných obtíží spojených s akcí.
Výstupy z učení
Zeměpisná črta. Prezentace z absolvované cesty. Návrh terénní výuky.
Osnova
  • Osnova: • 1. Relevantní datové zdroje pro plánování a přípravu cesty, textová, tabelární a (karto)grafická data. • 2. Cestovní informační materiály pro použití během akce. • 3. Cestovní vybavení. • 4. Reakce na cestovní rizika. • 5. Regionální prezentace.
Literatura
    povinná literatura
  • 2. BATES, Dawn (red.). Co dělat v nouzových situacích. Praha: Reader´s Digest, 2013, 352 s., ISBN 978-80-7406-222-3
  • 1. AKKERMANs, Anthonio, COOK, Harry, MATTOS, William, MORRISON, Robert. Přežít v divočině, terorismus, na souši, v moři, ve vzduchu. Praha: Svojtka and Co., s.r.o., 2010, 256 s., ISBN 978-80-256-0383-3.
    doporučená literatura
  • 3. KRZYMOWSKA-KOSTROWICKA, Alicja. Geoekologia turystyki i wypoczynku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, 240 s., ISBN 83-01-12373-7.
  • 5. WISEMAN, John. SAS příručka jak přežít. Praha: Svojtka and Co., s.r.o., 2004, 568 s., ISBN 80-7237-280-7.
Výukové metody
Přednášky, prezentace, společná diskuse
Metody hodnocení
Zpracování návrhu na realizaci zahraniční terénní výuky a jeho obhájení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2020.