Ze2RC_CRX4 Exkurze Česká republika

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1 týden terénní praxe. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Regionálně geografické znalosti o navštíveném regionu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poznání vybraných regionů České republiky a získání praktických dovedností při cestování a pobytu v odlišném geografickém prostředí. Získání schopností připravit a realizovat tuzemskou exkurzi pro žáky a studenty.
Výstupy z učení
Příprava a realizace terénní výuky v ČR.
Osnova
 • Obsah předmětu:
 • 1. Příprava tuzemské exkurze, na co nezapomenout.
 • 2. Dokumentace připravované exkurze.
 • 3. Výběr, příprava a předběžné dokumentární zpracování obsahu a trasy exkurze.
 • 4. Efektivnost a bezpečnost při cestování.
 • 5. Příprava vlastní exkurze do vybraného regionu ČR.
Literatura
 • CHLUPÁČ, Ivo, Rostislav BRZOBOHATÝ, Jiří KOVANDA a Zdeněk STRÁNÍK. Geologická minulost České republiky. Praha: Academia Praha, 2002. 436 s. Ediční číslo 2483. ISBN 80-200-0914-0. info
 • KARÁSEK, Jaromír. Reliéf střední části Bobravské vrchoviny. 1966. 393-417 s. info
 • HÄUFLER, Vlastislav. Ekonomická geografie Československa. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1984. 639 s. : i. info
 • DEMEK, Jaromír. Geomorfologie českých zemí. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. 335 s., [1. info
 • CZUDEK, Tadeáš. Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Brno: Moravské zemské muzeum, 2005. 238 s. ISBN 8070282703. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav, Jiří VYSTOUPIL a A KOL. Ekonomická geografie I. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 156 s. ISBN 80-210-2595-6. info
 • KOLEJKA, Jaromir a Vladimir PLSEK. Analýza terénu České republiky. Reliéf naší krajiny v GIS. Computer Design, Praha: Computer Press, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 75-77. ISSN 1212-4389. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav, Stanislav ŘEHÁK, Jiří VYSTOUPIL a Josef MLÁDEK. Ekonomická geografie I. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 1995. 138 s. ISBN 80-210-1269-2. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav. Ekonomická geografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 138 s. ISBN 8021012692. info
 • DVOŘÁK, Josef a RŮŽIČKA BOHUSLAV. Geologická minulost Země : úvod do historické geologie a paleontologie [Dvořák, 1972]. 3., upr. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1972. 762 s. info
 • CZUDEK, Tadeáš. Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Tišnov: Sursum, 1997. 213 s. ISBN 80-85799-27-8. info
 • MACKOVČIN, Peter, Matilda JATIOVÁ, Petr SLAVÍK, Jaromír DEMEK, Vít GRULICH, Libor HORT, Karel HUDEC, Hubert KŘÍŽ, Zdeněk LAŠTŮVKA, Josef PETRUŠ, Ladislav PLÁNKA, Miroslav SEDLÁČEK a Jiří UNAR. Brněnsko. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2008. 932 s. Chráněná území ČR, sv. 9. ISBN 978-80-86064-66-6. info
 • Chráněná území ČR. Svazek I, Ústecko. Edited by Peter Mackovčin. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1999. 350 s. ISBN 80-86064-37-9. info
 • MACKOVČIN, Peter a M. SEDLÁČEK. Ostravsko. Chráněná území ČR, svazek X. první. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2004. 456 s. Chráněná území ČR, svazek X. ISBN 80-86064-67-0. info
 • Chráněná území ČR. V., Královehradecko. Edited by Peter Mackovčin - Miroslav Sedláček. Vyd. 1. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2002. 409 s. ISBN 80-86064-45-X. info
 • Chráněná území ČR. Edited by Peter Mackovčin. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1999. 350 s. ISBN 80-86064-37-9. info
 • DEMEK, Jaromír, Peter MACKOVČIN, Břetislav BALATKA, Antonín BUČEK, Petra CIBULKOVÁ, Martin CULEK, Petr ČERMÁK, Daniel DOBIÁŠ, Marek HAVLÍČEK, Mojmír HRÁDEK, Karel KIRCHNER, Jan LACINA, Tomáš PÁNEK, Petr SLAVÍK a Jaroslav VAŠÁTKO. Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR. 2. upravené vydání. Brno: MŽP ČR, 2006. 582 s. Zeměpiský lexikon ČR, 2. upravené vydání. ISBN 80-86064-99-9. info
 • MACKOVČIN, Peter a Matilda et al. JATIOVÁ. Zlínsko. Vydání první. Praha: AOPaK a EkoCentrum Brno, 2002. 376 s. Chráněná území II. ISBN 80-86064-38-7. info
 • Chráněná území ČR. Edited by Helena Faltysová - Miroslav Sedláček - Peter Mackovčin. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2002. 409 s. ISBN 80-86064-45-X. info
 • Chráněná území ČR. V., Královehradecko. Edited by Peter Mackovčin - Miroslav Sedláček. Vyd. 1. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2002. 409 s. ISBN 80-86064-45-. info
Výukové metody
Výklad v terénu, práce s tematickými mapami, individuální kolektivní práce, přednesení předem připraveného tématu studentem.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou osobní účasti na terénní praxi ve vybraném regionu ČR za koordinace aktivit odpovědným učitelem. Studenti zabezpečují dílčí svěřené organizační, výkonné a vzdělávací úkoly (vč. prezentací zpracovaných témat). Zápočet se uděluje na základě prezentace zpracovaného tématu a zprávy z praxe.
Informace učitele
Literatura: podle cílových regionů exkurze v ČR.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.