Ze2RC_NKK3 Nauka o krajině a životní prostředí

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
12 hodin konzultací. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 25. 10. 9:00–12:50 učebna 5a, Pá 6. 12. 9:00–12:50 laboratoř 84
Předpoklady
Zakladni znalosti o prirodnich slozkach krajiny - tedy o ovzdusi, vodstvu, geologicke stavbe, reliefu, pudach a biote.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studenti porozumí a vysvětlí časoprostorovou integraci a souvislost složek a prvků přírody a časoprostorovou návaznost teritoriálních jednotek přírodní a současné krajiny. Studenti pochopí obsah krajinných strutur (přírodní, ekonomické, humánní a duchovní), jejich odlišnosti a vzájemné vztahy. Dokáží identifikovat procesy, které udržují jejich existenci. Poznatky umí použít v praktickém životě při rozhodování v území.
Výstupy z učení
Studenti porozumí a vysvětlí časoprostorovou integraci a souvislost složek a prvků přírody a časoprostorovou návaznost teritoriálních jednotek přírodní a současné krajiny. Studenti pochopí obsah krajinných struktur (přírodní, ekonomické, humánní a duchovní), jejich odlišnosti a vzájemné vztahy. Dokáží identifikovat procesy, které udržují jejich existenci. Poznatky umí použít v praktickém životě při rozhodování v území.
Osnova
 • Obsah předmětu:
 • 1. Nauka o krajině, geoekologie a krajinná ekologie.
 • 2. Geosystémy – základní parametry.
 • 3. Pojem krajiny.
 • 4. Statické vlastnosti krajiny.
 • 5. Dynamické vlastnosti krajiny.
 • 6. Modely krajiny – mapování a modelování.
 • 7. Antropické vlivy na krajinu.
Literatura
  povinná literatura
 • KOLEJKA, Jaromír. Nauka o krajině : geografický pohled a východiska. Vyd. 1. Praha: Academia, 2013. 439 s. ISBN 9788020022011. info
  neurčeno
 • KOLEJKA, Jaromír. Nauka o krajině : pro studující geografie magisterských učitelských oborů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 129 stran. ISBN 9788021066595. info
 • FORMAN, Richard T. T. a Michel GODRON. Krajinná ekologie. Translated by Jan Těšitel. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. 583 s. ISBN 8020004645. info
 • SÁDLO, Jiří. Krajina a revoluce : významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Vyd. 1. Praha: Malá Skála, 2005. 247 s. ISBN 8086776026. info
 • ŽIGRAI, Florin. Krajina a jej využivanie. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1983. 131 s. info
 • HADAČ, Emil. Krajina a lidé : úvod do krajinné ekologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1982. 152 s., [3. info
 • SCHAMA, Simon. Krajina a paměť. Translated by Petr Pálenský. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 702 s. ISBN 9788073630713. info
 • MIKLÓS, László a Zita IZAKOVIČOVÁ. Krajina ako geosystém. 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1997. 152 s. ISBN 8022405191. info
 • LÖW, Jiří a Igor MÍCHAL. Krajinný ráz. 1. vyd. Kostelec nad černými lesy: Lesnická práce, 2003. 552 s. ISBN 80-86386-27-9. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
K úspěšnému zakončení je zapotřebí složit písemný test sestávající z deseti otázek (á 2 body) a min. je třeba získat 10,5 b.
Navazující předměty
Informace učitele
FORMAN, Richard, GODRON, Michel. Krajinná ekologie. Praha: Academia, 1993, 583 s.
KELE, František, MARIOT, Peter. Krajina, ľudia, životné prostredie. Bratislava: Veda, 1983, 73 s.
JŮVA, Karel, HRABAL, Antonín, TLAPÁK, Václav. Ochrana půdy, vegetace, vod a ovzduší. Praha: SZN, 1977, 180 s.
HAVRLANT, Miroslav, BUZEK, Ladislav. Nauka o krajině a péče o životní prostředí. Praha: SPN, 1985, 132 s.
DEMEK, Jaromír, et al. Životní prostředí České socialistické republiky. Praha: SPN, 1978, 160 s.
MOLDAN, Bedřich, et al. Životní prostředí České republiky. Praha: Academia, 1990, 284 s.
ŘÍHA, Josef. Hodnocení vlivu investic na životní prostředí. Praha: Academia, 1995, 348 s.
KASALICKÝ, Václav. Materiální základy životního prostředí. Praha: SNTL, 143 s.
MOLDAN, Bedřich, JENÍK, Jan, ZÝKA, Jaroslav. Životní prostředí očima přírodovědce. Praha: Academia, 1989, 164 s.
WCED. Naše společná budoucnost. Praha: Academia, 1991, 297 s.
DEMEK, Jaromír. Nauka o krajině. Praha: SPN, 1983, 234 s.
LIPSKÝ, Zdeněk. Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů. Praha: Karolinum, 1998, 129 s.
ZONNEVELD, Isaak S. Land Ecology. Amsterdam: SPB Academic Publishing, 1995, 199 s.
FARINA, Almo. Principles and Methods in Landscape Ecology. London: Chapman and Hall, 1998, 235 s.
NAVEH, Z., LIEBERMAN, A. S. Landscape Ecology. Theory and Application. New York: Springer Verlag, 1993, 360 s.
OECD: Politika, stav a vývoj životního prostředí. Česká republika. Praha: MŽP ČR, 1999, 201 s.
SOČAVA, Viktor B. Vveděnije v učenije o geosistěmach. Novosibirsk: Nauka SO, 1978, 319 s.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/Ze2RC_NKK3