Ze2RC_ZHX4 Zahraniční exkurze

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1 týden terénní praxe. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Regionálně geografické znalosti o navštíveném regionu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání dovedností při cestování a pobytu v odlišném geografickém prostředí, získání komunikačních a explanačních zkušeností v cizím prostředí, obohacení teoretických a regionálních geografických vědomostí. Získání schopností připravit a realizovat zahraniční exkurzi pro žáky a studenty. Terénní praxe cíleně probíhá v zemích a regionech se specifickými etnickými, sociálními a politickými problémy. Studenti porozumí situaci v navštíveném regionu, umí podobnou akci zorganizovat pro své budoucí žáky na pracovišti. Umí jednat s lidmi v cizím jazyce v daném regionu s ohledem na jeho zvláštnosti.
Výstupy z učení
1. Student porozumí základním reáliím z navštíveného území. 2. Získá všeobecný přehled o přírodních poměrech navštíveného území. 3. Bude schopen vysvětlit v souvislostech současný stav navštíveného území. 4. Sestaví prezentaci o klíčových parametrech navštíveného území a událostech cesty. 5. Bude schopen samostatně připravit podobnou cestu pro své žáky na budoucím pracovišti.
Osnova
 • Obsah předmětu:
 • 1. Příprava zahraniční exkurze, na co nezapomenout.
 • 2. Dokumentace připravované exkurze.
 • 3. Výběr, příprava a předběžné dokumentární zpracování obsahu a trasy exkurze.
 • 4. Efektivnost a bezpečnost při cestování.
 • 5. Vlastní exkurze v zahraničí.
Literatura
 • KRÁL, Václav. Fyzická geografie Evropy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 348 s. ISBN 8020006842. info
 • Vojenský kartografický ústav (Harmanec, Slovensko). Školský atlas sveta. 2. slovenské vyd. Harmanec: Vojenský kartografický ústav, 1999. 148 s. ISBN 80-8042-205-2. info
 • BRUCKER, Ambros. Velký atlas světa. Translated by Pavel Boháč - Ondřej Müller. Aktualiz. a přeprac. česk. [Ostfildern]: [Falk-Verlag],. xv, [17]. ISBN 9783827999580. info
 • Učebnice zeměpisu : regionální zeměpis. I, Úvod do regionálního zeměpisu, Společenství nezávislých států, Asie (Variant.) : Regionální zeměpis : učebnice zeměpisu. I, Úvod do regionálního zeměpisu, Společenství nezávislých států, Asie [Bičík, 1994, NČGS. info
 • Zeměpisný atlas světa. Edited by Pavel Šára. Vizovice: SHOCart, 2006. 304 s. ISBN 8072244450. info
 • Zemepisný atlas sveta. 2. vyd. Harmanec: Vojenský kartografický ústav, 2001. 380 s. ISBN 8080422389. info
 • National Geographic student atlas of the world. Washington: National geographic society, 2001. 128 s. ISBN 0-7922-7221-8. info
 • KRÁL, Václav. Fyzická geografie Evropy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 348 s. ISBN 8020006842. info
 • BRINKE, Josef. Austrálie a Oceánie [Brinke, 1983]. 2. přepr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 295 s. info
 • KRÁL, Václav. Fyzická geografie Evropy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 348 s. ISBN 8020006842. info
 • Učebnice zeměpisu : regionální zeměpis. 1, Úvod do regionálního zeměpisu, Společenství nezávislých států, Asie (Variant.) : Regionální zeměpis. 1, Úvod do regionálního zeměpisu, Společenství nezávislých států, Asie : učebnice zeměpisu [Bičík, 1994, NČGS. info
 • BIČÍK, Ivan. Regionální zeměpis :učebnice zeměpisu pro střední školy. 2. upr. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 1998. 47 s. ISBN 80-86034-19-4. info
 • Atlas of the world's religions. Edited by Ninian Smart. 1st publ. New York: Oxford University Press, 1999. 240 s. ISBN 0195214498. info
 • Atlas světa. Edited by Irena Rybová, Translated by Otto Zwettler. Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2005. 346 s. ISBN 8024214512. info
 • VOTÝPKA, Jan a Jaroslava JANOUŠKOVÁ. Severní Amerika. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 420 s. info
 • BRUCKER, Ambros. Atlantica velký atlas světa s družicovými snímky. Vyd. 1. Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2007. 1 atlas. ISBN 9788024218991. info
 • Satelitní kartografický atlas světa (Souběž.) : The cartographic satellite atlas of the world. info
 • Multimediální atlas světa (Variant.) : Atlas světa [PC CD-ROM]. info
 • Atlas of the world. 7th ed. Washington, D.C.: National Geographic Society, 1999. 135, 134. ISBN 0792275284. info
 • The Times concise atlas of the world. 9th ed. London: Times Books, 2004. 416 s. ISBN 0007157290. info
 • The cultural atlas of the world, the ancient America (Orig.) : Svět předkolumbovské Ameriky : kulturní atlas. info
 • BIČÍK, Ivan, Petr HLAVÁČEK a Dana ŘEZNÍČKOVÁ. Evropa : učebnice zeměpisu [Bičík, 1993]. 2. upr. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 1993. 47 s. info
 • Atlas světa. Edited by Jiřina Baumanová. 13. vyd. Praha: Geodetický a kartografický podnik, 1987. 94, 32 s. info
Výukové metody
Přípravný seminář, předběžný výběr a rozpracování témat k navštívenému regionu, výklad v terénu, individuální a kolektivní práce studentů, přednesení připraveného tématu.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou osobní účasti na zahraniční terénní praxi za koordinace aktivit odpovědným učitelem. Studenti zabezpečují dílčí svěřené organizační, výkonné a vzdělávací úkoly (vč. prezentací zpracovaných témat). Zápočet se uděluje na základě prezentace zpracovaného tématu a zprávy z praxe.
Informace učitele
Dohledat literaturu podle cílových zemí exkurze. Plánované akce na rok 2021: Rakousko, Zakarpatská Ukrajina, Azerbájdžán, Kostarika.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.