ZeD005 Aplikovaná geografie

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (přednášející)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Absolvování výuky dílčích geografických oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako navazující kurz pro studenty, kteří absolvovali úspěšně výuku dílčích (analytických) fyzicko- a humánně geografických disciplín během bakalářského studia, resp. podobně zaměřenou výuku. Cílem předmětu je naučit studenty účinně aplikovat získané geografické znalosti a dovednosti při řešení úkolů a problémů praktického života. Studenti budou uvedeni do ptocedur účelového hodnocení území, problematiky pozitivního a vylučovacího vyhledávání, krajinného a územního plánování, využití jednoduchých i komplikovanějších nástrojů multioborového vyhledávání a hodnocení použitelného na školách všech stupňů. Uvedeny budou základní dotazovací postupy v urbanizovaném prostředí. Získané poznatky z předmětu poslouží studentům k formulování atraktivní výuky na jejich budoucích pracovištích a k jejich prezentaci jako důležitých znalostí pro potřeby každodenního života.
Výstupy z učení
K ukončení předmětu má student představu o řadě oblastí společenské praxe, kde se uplatní geografické znalosti a dovednosti. Řada z nich byla demonstrována během výuky jako inspirační materiál.
Osnova
  • 1. Účelové hodnocení území pro specifické cíle. 2. Vyhledávací a vylučovací studie. 3. Operativní, krátko- a dlouhodobé rozhodovací procesy. 4. Postupy vyhledávání, dotazování, hodnocení a plánování.
Literatura
    doporučená literatura
  • 6. NEPOMUCKÝ, P., SALAŠOVÁ, A. Krajinné plánování. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1996, 100 s.
  • 9. ŽIGRAI, F. Krajina a jej využivanie. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1983.
  • 3. KUBEŠ, Jan. Vybrané postupy krajinného plánování. České Budějovice: Jihočeká univerzita, 1997, 248 s.
  • 8. SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. Praha, 2003, 321 s.
Výukové metody
Přednáška, seminář, samostatná práce studenta.
Metody hodnocení
Zpracovaná studie, písemný test.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.